Jeugdprogramma

Open Monumentendag 2018 en de Vrede van Rijswijk

Zaterdag 8 september is het Monumentendag. Behalve aandacht voor monumenten komt ook de Vrede van Rijswijk nadrukkelijk aan de orde. En een hoofdrol is weggelegd voor de jeugd.

De Rijswijkse Vredesmedaille

Toen ruim driehonderd jaar geleden de Vrede van Rijswijk werd gesloten, maakte men prachtige medailles om de vrede te gedenken. Met de Rijswijkse Vredesmedaille pakken we die gewoonte weer op. Ieder jaar wordt een basisschool gevraagd om medailles te maken.

Basisschool Het Kristal heeft de primeur. Daar zijn ruim tweehonderd medailles gemaakt. Op zaterdag 8 september zijn al die medailles te zien in Museum Rijswijk. Een vakkundige jury onder leiding van burgemeester Michel Bezuijen kiest de drie mooiste uit. Deze zullen een jaar lang te zien zijn in het Rijswijkse stadhuis.

De prijsuitreiking is om 14.45 in of op het voorplein van Museum Rijswijk.

Monumentenpaspoort

Vorig jaar heeft de werkgroep Monumentendag speciaal voor de jeugd de app ‘Rondje Rijswijk’ gelanceerd met een monumentenwandeling. Deze app is gratis te downloaden op je telefoon of tablet. Daaraan wordt dit jaar een monumentenpaspoort toegevoegd. Bij alle monumenten van de wandeling in de app die open zijn, is een paspoort af te halen. Loop dan alle monumenten langs en verzamel zo veel mogelijk stempels. Als het paspoort vol is, kun je bij Museum Rijswijk een bouwplaat van Huis ter Nieuwburch ophalen. De monumenten zijn open vanaf 11.00 uur tot 15.00 of 16.00 uur.

Verhalenverteller

Laurens de Verhalenverteller neemt de jeugd mee terug in de tijd toen hier de Vrede van Rijswijk werd gesloten. Wat gebeurde er allemaal op het paleis in Rijswijk waar veel deftige mannen uit verschillende landen bijeen waren om te praten over een vredesverdrag. Laurens de Verhalerverteller neemt je mee achter de schermen en doet verslag wat daar allemaal gaande was.

Laurens vertelt zijn verhaal om 12.00 uur op het grote podium op de Strandwalmarkt op de Van Vredenburchweg. Daarna is Laurens nog driemaal te beluisteren op het voorplein van Museum Rijswijk, om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Iedereen mag aanschuiven.

IJscoman

Speciaal voor de jeugd die deze dag zo druk in de weer is met monumenten en de Vrede van Rijswijk, staat op het voorplein van Museum Rijswijk een ijscoman paraat. Er worden bonnen uitgedeeld en bij inlevering van een bon krijg je een ijsje. De ijscoman staat er van 13.00-15.00 uur.

Waarom de vrede van Rijswijk zo belangrijk was: Luc Panhuysen legt het uit

Waarom was de Vrede van Rijswijk eigenlijk zo belangrijk? Historicus en journalist Luc Panhuysen weet daar alles van. Hij is onder meer bekend als schrijver van ’De ware vrijheid: De levens van Johan en Cornelis de Witt‘ enRampjaar 1672: hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte’. Panhuysen vertelt met een power point over de geschiedenis van de Vrede van Rijswijk. Locatie:

Oude Kerk aan de Herenstraat om 12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur. De lezing duurt ongeveer 20 minuten.

VOOR HET VOLLEDIGE ALGEMENE PROGRAMMA > ZIE VERDEROP !

-0-

Nieuwtje: er is ook een facebookpagina van Open Monumentendag Rijswijk: https://www.facebook.com/open.monumentendag.rijswijk.2018

-0-

Open Monumentendag 2018 in weekend 8/9 september

Het thema voor Open Monumentendag 2018 is ‘In Europa’. Dit sluit aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. 

Programma Open Monumentendag 2018 Rijswijk

                             Programma zaterdag 8 september: 

11.00 – 12.00 uur   Opening van Open Monumentendag 2018 door de wethouder voor Cultureel Erfgoed mw. Marloes Borsboom in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Tevens reikt de wethouder de gemeentelijke Monumentenprijs 2018 uit en enkele monumentenbordjes. De muziek voor, tijdens en na afloop van de opening wordt verzorgd door leerlingen van Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk.

09-00 – 17.00 uur    Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 2, is de gehele dag geopend. Dit monument is grotendeels in gebruik als welzijnsvoorziening; een gedeelte is woonhuis. Bij het monument behoren ook de theekoepel en het fraaie park met oorlogsmonument.

10.00 – 16.00 uur     Openstelling Schaapweimolen, Molenwetering 2. De molenaar, de heer Wim Hazeu, heet u graag welkom om over zijn monumentale molen te vertellen. De molen is in 1988/89 in zijn geheel verplaatst naar de huidige locatie in verband met de aanleg van        Rijksweg A4.  Een uniek monument op een unieke locatie in de Hoekpolder!

12.00 uur                  Direct na de opening van het Strandwalfestival op de Van Vredenburchweg door burgemeester Michel Bezuijen zal verhalenvertellerLaurens de Groot speciaal voor jongeren over de Vrede van Rijswijk vertellen. Hij maakt er een spannend verhaal                van, maar laat ook zien hoe dit soort vredesbesprekingen ook vandaag de dag nog actueel zijn!

12.00 – 13.30 uur                Openstelling van het achterhuis van de woning van de familie Van der Stap, Van Vredenburchweg 10 (Let op: ingang via Julialaantje aan de achterzijde). Deze particuliere woning, een rijksmonument, behoort tot de oudste woningen in Rijswijk. Een unieke mogelijkheid dit jaar om dit monument te bezichtigen! Dit deel van het pand was een keuken (blijkt uit de pomp, bakoven en stenen                    wasketel) van “voorhuizen” op de Van Vredenburchweg. Deze zijn  ruim 100 jaar geleden afgebroken na enige honderden jaren bestaan te hebben. De fam. V.d. Stap heeft etsen van Lafargue uit 1751, waar de voorhuizen op staan en dus toen al bestonden. Bij de afbraak heeft de grootvader van de heer V.d. Stap (Adriaan van der Stap) er wél voor gezorgd, dat een 18e eeuwse  deur behouden bleef: dit is thans de ingang van VanVredenburchweg 12. Na zijn carrière als Concertzanger in Italië en Duitsland heeft Adriaan v.d. Stap de keuken op zijn manier herschapen in een woonhuis; een schoorsteen werd "herbouwd" tot de opvallende klokketoren, geïnspireerd naar voorbeelden van Italiaans loggia's.                                                LET OP: entree via de achteringang aan het Julialaantje aan de achterzijde, via de boogdeur. Gezien de beperkte ruimte zullen er tegelijkertijd een beperkt aantal mensen kunnen worden toegelaten.

12.00 – 17.00 uur        Oude Kerk, Herenstraat 62B: open ter bezichtiging van de monumentale kerk en de tentoonstelling over het OMD-thema “In Europa”. De kerk is een vervanger van een romaanse kerk uit de 11e eeuw. De vierkante bakstenen toren dateert uit omstreeks 1400. In de 15e eeuw werd het schip naar het westen uitgebreid, waardoor de toren werd ingesloten. Koor uit de 15e eeuw, sacramentshuisje aan de noordgevel uit 1514 en sacristie aan de zuidgevel uit 1524. De ingangspartij dateert uit de 18e eeuw.

12.00 – 16.00 uur        Openstelling Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, Jaagpad 6. Het pompgemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, gebouwd in 1874 als stoomgemaal, naar ontwerp van de architect P.A. Korevaar. In 1924 werd de installatie verbouwd tot dieselgemaal. Sinds 1989 draait het gemaal op elektriciteit, maar het bevat nog steeds de dieselpomp, die desgewenst nog kan draaien.

12.00 – 15.00 uur         Openstelling Hofrustkapel, Herenstraat 44B.  De Hofrustkapel is gebouwd als gereformeerde kerk in 1894 door de architect R. Kuipers. In de jaren 1912-1913 is de kerk uitgebreid door architect Tjeerd Kuipers. In 1975 is er een door J. van Gelder in 1891 gebouwd orgel in geplaatst, afkomstig van de gereformeerde Westerkerk in Den Haag. Sinds 1984 in gebruik door en in eigendom van de Volle Evangelie Gemeente.

12.00 – 17.00 uur          Openstelling St. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 69. Er worden rondleidingen gegeven en op de koorzolder wordt tekst en uitleg gegeven over het grote orgel. De Bonifatiuskerk is een neo-gotische kruiskerk, met een lengte van 58,5 meter en een breedte van 22,5 meter van de hand van Nicolaas Molenaar (leerling van Cuypers). In de kerk is ambachtelijk vervaardigde ornamentiek te bezichtigen, zoals  beeldhouwwerk, houtwerk, schilderingen, glas-in-lood, tegeltableaus, zilver-, goud- en kopersmeedwerk. Boven het kerkportaal staat een beeld van de H. Bonifatius, dat in 1854 werd geschonken aan de parochie. In de kerk is een reeks van 14 kruiswegstaties (tegeltableaus) van de hand van Theo Molkenboer.

12.00 – 17.00 uur           Openstelling van boerderij Vlietzigt (thans “Herberg”). Dit monument stamt uit 1890. De stal naast het woonhuis heeft een gevel in de Hollandse Neorenaissancestijl, wat voor deze periode zeer uniek is. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt. Aldaar is het natuurlijk ook mogelijk om een momentje uit te rusten en de honger te stillen of dorst te laven!

13.00, 14.00 en 15.00 uur Laurens de Groot houdt op elk heel uur zijn verhaal over de Vrede van Rijswijk op het voorplein van het  Museum Rijswijk aan de Herenstraat. Om de feestvreugde te vergroten staat er tussen 13.00 uur en maximaal 15.00 uur een ijscoman waar kinderen gratis een ijsje kunnen krijgen!

                                                Programma zondag 9 september: 

11.00 – 15.30 uur            Openstelling Museum BB Bunkers, Van Vredenburchweg 176A De toegang is gratis en er is vrije doorloop op het gehele terrein, óók het museum! De sfeer van de Koude Oorlog kan worden geproefd door de aanwezigheid van ‘Oost-Duitse’ soldaten en voertuigen. De commandopost van de BB  is alleen na aanmelding bij de “koffiecorner” toegankelijk. Hier kunnen op ieder heel uur mensen rondgeleid worden, met een maximum van 15 personen per rondleiding. De tijden voor de rondleiding zijn vanaf 11.00 uur op ieder heel uur. De laatste rondleiding is om 15.00 uur.

12.00 – 17.00 uur            Gratis openstelling van Landgoed Te Werve, Van Vredenburchweg 105. Het prachtige landhuis, de duiventoren, het voormalige botenhuis, de recent gerestaureerde toegangsbrug en de poortwachterswoning zijn zeker een bezichtiging waard! Behalve het koetshuis zijn deze objecten alleen van de buitenzijde te bewonderen. In het koetshuis is een kleine tentoonstelling ingericht, onder andere van onderelen van een oude auto van de toenmalige eigenaar Labouchère. Dat was een Delahaye, type 1, uit het eind van de 19e eeuw. De motor, met een cilinderinhoud van 2,5 liter, was horizontaal achterin geplaatst en had een vermogen van 8 pk. De topsnelheid was wel 40 km per uur! Delen van de auto zijn enkele jaren geleden gevonden in het Meer van Te Werve.

12.00 – 17.00 uur            Ook vandaag is boerderij Vlietzigt te bezichtigen. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt.

12.00 – 16.00 uur             Oldtimershow rond de Oude Kerk in de Herenstraat, georganiseerd door de Winkeliersvereniging Oud Rijswijk

-0-

Met het onderwerp “In Europa” kun je veel kanten op. Wij zijn onderdeel van “Europa”, zowel geografisch als politiek. Een continent van veel volkeren, culturen, landen, talen en religies, waar soms de tegenstellingen worden uitvergroot, maar ook vaak de verbinding wordt gezocht. Dat laatste is wat de Werkgroep Open Monumentendag van de HVR wil. Daarom is intensiever dan in voorgaande jaren contact gelegd met het bestuur en de organisatie van het Strandwalfestival, om elkaars activiteiten en festiviteiten te versterken en verbreden. Uit deze samenwerking komt onder andere voort dat onze Werkgroep het thema “Vrede van Rijswijk” in samenwerking met basisschool Het Kristal, met name voor de jeugd op een bijzondere manier uitwerkt. Ik houd het nog even spannend; in het programma dat later verschijnt zal duidelijk worden hoe dit wordt ingevuld. In elk geval zal een deel van het dit programma plaats vinden op de Van Vredenburchweg, na opening van het Strandwalfestival door onze burgemeester Michel Bezuijen. Maar om de festiviteiten meer “het oude centrum” in te trekken zal er ook het nodige te doen zijn op het Museumplein in de Herenstraat.

Recent heeft wethouder Marloes Borsboom de “Kunstroute” gelanceerd als onderdeel van de app “Rondje Rijswijk”. Het is de bedoeling dat er vanuit de gemeente nog meer routes op worden geplaatst. Zoals bekend is deze app vanuit onze werkgroep uitgewerkt met enkele monumentenroutes, maar biedt de applicatie nog veel meer mogelijkheden voor wandel- of fietsroutes. Organisaties of bedrijven die hierin zijn geïnteresseerd kunnen contact opnemen met onze Werkgroep om tegen geringe kosten een eigen route op de app te plaatsen!

Zodra het programma is vastgesteld zal dat ook op deze website worden gepubliceerd. Houdt u 8 september  en 9 september vast vrij in uw agenda voor bezoeken aan interessante monumenten, die in het kader van Open Monumentendag te bezichtigen zijn. De opening zal door de wethouder voor Cultuur, Marloes Borsboom, gebeuren, om 11.00 uur in de Oude Kerk in de Herenstraat. U bent u van harte welkom!

De Werkgroep Open Monumentendag van de HVR

Open Monumentendag 2017 weer zeer geslaagd! 

Ondanks een periode van wisselvallig weer kunnen we toch constateren dat Open Monumentendag 2017 zeer geslaagd is geweest. Gelukkig was het op zaterdagmiddag –behoudens een korte maar hevige bui- droog. Maar de vele regen in de voorafgaande dagen leidde ’s morgens wel tot een bericht vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland dat alle gemalen die normaal gesproken opengesteld zijn, vanwege de drukke werkzaamheden nu niet open zouden zijn. De medewerkers van het Hoogheemraadschap in het prachtige Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder lieten de bezoekers echter –ondanks hun drukke werk- toch toe. En gelukkig maar, want rond 14.00 uur waren er al zo’n 30 bezoekers geteld!

 Gemaal Plaspoel- en Schaapweimolen                                                                                                                              Medewerker van het Hoogheemraadschap Delfland in het gemaal (foto: Tino van Dam)

En dat was natuurlijk nog maar 1 van de opengestelde monumenten. Geschat wordt dat alle monumenten samen in Rijswijk ruim meer dan duizend bezoekers hebben getrokken.  

                                                                                                                     Voorzitter Jos Bolte van de Werkgroep Open Monumentendag introduceert het programma van de opening en schetst de open monumenten. (foto: Tino van Dam)

De dag werd zoals gebruikelijk ’s morgens in de Oude Kerk geopend door de wethouder voor Cultureel Erfgoed, Marloes Borsboom. Zij reikte de jaarlijkse Monumentenprijs van de gemeente uit aan het bestuur van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten (SRHP). Deze stichting heeft jarenlang een enorme bijdrage geleverd aan het in boekvorm vastleggen en uitgeven van vele interessante onderwerpen van de Rijswijkse historie. De prijs is dan ook zeer verdiend!  Op de foto aan het begin ziet u wethouder Marloes Borsbooem en de bestuursleden van de SRHP Hans van Rossum (links) en Willem vd Ende (foto: Tino van Dam)

                                                                                                                        De opening werd muzikaal omlijst door leerlingen van Trias (foto: Tino van Dam)

Helaas werden er, zoals vele jaren wel het geval was, niet de bekende blauwe monumentenbordjes uitgereikt om een korte toelichting te geven op een monument als mensen er langs komen. Maar als het goed is komt de wethouder daar op een later moment nog mee.  

Ook lanceerde Marloes Borsboom de door de Werkgroep Open Monumentendag Rijswijk ontwikkelde app “Rondje Rijswijk”. Daarin zijn nu enkele wandel- en fietstochten langs monumenten in Rijswijk opgenomen om interactief met telefoon of tablet de routes te volgen. Dat maakt het óók voor jongeren extra aantrekkelijk om geïnteresseerd te raken in een stukje historie in onze mooie gemeente. Het is de bedoeling dat de app verder wordt gevuld met routes vanuit andere organisaties, zodat “Rondje Rijswijk” een begrip wordt voor en gebruikt wordt door alle Rijswijkers!  

Het was al met al een druk en interessant weekend. Het samenvallen van Open Monumentendag –sinds jaar en dag in het tweede weekend van september- met het Strandwalfestival is wel een aandachtspunt. Het aanbod aan leuke en interessante onderwerpen is in één weekend zo groot dat het onmogelijk is alles te bezoeken. Overwogen wordt om Open Monumentendag in Rijswijk daarom een week eerder te houden, zodat er wellicht nog meer gerichte aandacht van geïnteresseerde inwoners en anderen zal zijn voor de opengestelde monumenten. Of dat gebeurt zal bliken bij de aankondiging in de loop van het nieuwe jaar. 2018 is trouwens het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Het thema van Open Monumentendag 2018 zal daarmee verbonden zijn.

                                                                                                                       De kraam van de HVR op het Strandwalfestival, met van links naar rechts: Corrie Dammers, René Knijnenburg en Wim Dammers (foto: Marianne van Rossum)

Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017

Open Monumentendag

thema: Boeren, burgers en buitenlui

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken, waar u normaal niet zo snel komt of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Tot die tijd bent u van harte welkom op de Open Monumentendag Specials, die gedurende het hele jaar door heel Nederland worden georganiseerd.

Augustus 2017: PROGRAMMA Open Monumentendag 2017 Rijswijk  

“BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI”

 Zaterdag 9 september    

11.00 – 12.00 uur              Opening van Open Monumentendag 2017 door de wethouder voor Cultureel Erfgoed mw. Marloes Borsboom in de Oude Kerk. Tevens reikt de wethouder de gemeentelijke Monumentenprijs 2017 uit en een aantal monumentenbordjes. Heel bijzonder dit jaar is de introductie van de App (applicatie) “Rondje Rijswijk”, waarin wandel- en fietsroutes in Rijswijk zullen worden opgenomen. Om te beginnen met enkele “monumentenroutes”, ook om het voor jongeren extra leuk en aantrekkelijk te maken. Maar ook “oudere jongeren” zullen er veel plezier aan beleven! De App is gratis te downloaden via Google Play of de App Store. Marloes Borsboom geeft het officiële startsein voor de ingebruikname van de App.

                                            De muziek voor, tijdens en na afloop van de opening wordt verzorgd door leerlingen van Trias.

11.00 – 16.00 uur              Openstelling Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, Jaagpad 6.  Dit gemaal is gebouwd in 1874 als stoomgemaal, naar ontwerp van de architect P.A. Korevaar. In 1924 werd de installatie verbouwd tot dieselgemaal. Sinds 1989 draait het gemaal op elektriciteit, maar het heeft nog steeds de dieselpomp: deze kan desgewenst nog in bedrijf worden gesteld.

12.00 – 17.00 uur              Oude Kerk, Herenstraat 62B: open ter bezichtiging van de monumentale kerk en de tentoonstelling over het OMD-thema “Boeren, burgers en buitenlui”. Deze Oude Kerk is de vervanger van een romaanse kerk uit de 11e eeuw. De vierkante bakstenen toren dateert uit omstreeks 1400 en is nu inpandig. In de 15e eeuw werd het schip naar het westen uitgebreid, waardoor de toren werd ingesloten. Koor uit de 15e eeuw, sacramentshuisje aan de noordgevel uit 1514 en sacristie aan de zuidgevel uit 1524. De ingangspartij dateert uit de 18e eeuw.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling Hofrustkapel, Herenstraat 44B.  De kapel is gebouwd als gereformeerde kerk in 1894 door de architect R. Kuipers. In de jaren 1912-1913 is de kerk uitgebreid door architect Tjeerd Kuipers. In 1975 is er een door J. van Gelder in 1891 gebouwd orgel in geplaatst, afkomstig van de gereformeerde Westerkerk in Den Haag. Sinds 1984 in gebruik door en in eigendom van de Volle Evangelie Gemeente.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling St. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 69. De Bonifatiuskerk is een neogotische kruiskerk, met een lengte van 58,5 meter en een breedte van 22,5 meter van de hand van Nicolaas Molenaar (leerling van Cuypers). In de kerk is ambachtelijk vervaardigde ornamentiek te bezichtigen, zoals beeldhouwwerk, houtwerk, schilderingen, glas-in-lood, tegeltableaus, zilver-, goud- en kopersmeedwerk. Boven het kerkportaal staat een beeld van de H. Bonifatius, dat in 1854 werd geschonken aan de parochie. In de kerk is een reeks van 14 kruiswegstaties (tegeltableaus) van de hand van Theo Molkenboer. Tijdens Open Monumentendag worden er rondleidingen gegeven en op de koorzolder wordt tekst en uitleg gegeven over het grote orgel.

12.00 – 15.00 uur              Openstelling van de Oranjerie van Villa Elisa, Julialaantje 6, met een demonstratie vouw- en bouwplaten van Piet Design. Dit jaar kan deze bijzondere Oranjerie weer worden bewonderd! De Villa Elisa is rond 1870 in chaletstijl gebouwd, als gastenverblijf bij de Buitenplaats Welgelegen. De gietijzeren Oranjerie dateert uit ca. 1830, toen deze aan het koetshuis van de Buitenplaats Welgelegen werd gebouwd.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling van het monumentale Landgoed Te Werve, Van Vredenburchweg 105. Het prachtige landhuis, de duiventoren, het voormalige botenhuis, de recent gerestaureerde toegangsbrug en de poortwachterswoning zijn zeker een bezichtiging waard! Deze objecten zijn vandaag alleen van de buitenzijde te bewonderen.

12.00 – 17.00 uur              Openstelling van boerderij (thans “Herberg”) Vlietzigt. Dit monument stamt uit 1890. De stal naast het woonhuis heeft een gevel in de Hollandse Neorenaissancestijl, wat voor deze periode zeer uniek is. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt. Aldaar is het natuurlijk ook mogelijk om een momentje uit te rusten en de honger te stillen of dorst te laven! 

13.00 – 16.00 uur              Speciaal voor de jongeren (leeftijd ongeveer groep 7 en 8 van het basisonderwijs) zal een verhalenverteller rondleidingen geven en spannende verhalen vertellen over bijzondere monumenten zoals paleizen en wat er in die tijd gebeurde! De start is elk heel uur vanaf het museumplein, de wandeling duurt circa drie kwartier. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook welkom. En zelfs ouders mogen meelopen……!

Zondag 10 september

11.00 – 15.30 uur              Openstelling Museum BB Bunkers, Van Vredenburchweg 176A. Dit jaar is voor het eerst het nieuwe museum te bezichtigen. Daar kunt u van alle diensten van de voormalige organisatie Bescherming Bevolking een selectie zien van uitrustingsstukken waarmee werd gewerkt. Daarnaast ziet u de inrichting van een eenvoudige schuilplaats en ziet u ook welke gevolgen een kernwapenaanval zou hebben gehad. Nergens in Nederland kunt u dergelijk totaalbeeld aanschouwen. Het gebouw, dat in de Duitse periode als keukengebouw voor de manschappen dienst deed, heeft ook na de oorlog verschillende andere functies gehad. Zo is het een groot aantal jaren in gebruik geweest bij de plantsoenendienst en ook de scouting is er gehuisvest geweest.

12.00 – 17.00 uur              Ook vandaag is boerderij Vlietzigt te bezichtigen. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt.

12.00 – 16.00 uur              Oldtimershow rond de Oude Kerk, georganiseerd door de Winkeliersvereniging Oud Rijswijk

                                                                                     -0-

Juli 2017: Voorbereiding Open Monumentendag 2017 in volle gang!

De voorbereidingen voor Open Monumentendag op 9 september in onze gemeente zijn in volle gang. Het thema dit jaar is “Boeren, burgers en buitenlui”. Dit was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaat- sen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

De Werkgroep Open Monumentendag probeert weer een aantrekkelijk programma op te stellen met het jaarthema als basis. Er zullen ook een fiets- en wandelroute worden opgenomen, die geheel of gedeeltelijk kunnen worden gevolgd.

Dit jaar willen we meer jongeren enthousiast maken voor monumenten, en ons cultureel erfgoed in het algemeen. We richten ons vooral op de leeftijdsgroep van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, maar natuurlijk zijn ook andere kinderen van harte uitgenodigd! Speciaal voor jongeren, maar even goed door ouderen te gebruiken, is een App (applicatie) in ontwikkeling die gratis kan worden gedownload en waarmee je ook de route kunt lopen! Wij hopen dat dit met name ook jongeren erg aanspreekt. De App zal tijdens Open Monumentendag “de lucht in gaan” en kort tevoren aan het basisonderwijs ter beschikking worden gesteld. Ook zal er op zaterdagmiddag 9 september een verhalenverteller zijn die met groepen kinderen een korte wandeling maakt en spannende verhalen vertelt over bijzondere monumenten!

Zodra het programma is vastgesteld zal dat ook op deze website worden gepubliceerd. Houdt u 9 september (en voor een beperkt programma  ook 10 september) in elk geval vast vrij voor bezoeken aan interessante monumenten, die normaal niet allemaal toegankelijk zijn. En als vanouds starten we in een mooi monument, de Oude Kerk in de Herenstraat, waar om 11.00 uur Open Monumentendag dor onze wethouder Cultuur, Marloes Borsboom, zal worden geopend. U bent u van harte welkom!