Di 20 februari 2018

HVR-lezing "Pieter de la Cour van der Voort - tuinontwerper van landgoed Berbice"

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk; gratis toegangMarjoleine Kooper-Huigen presenteert een lezing over Pieter de la Court van der Voort (1664-1739), eigenaar van het landgoed Berbice in Voorschoten van 1688 tot 1716. De steenrijke Leidse lakenkoopman stond aan het hoofd van een internationaal handelsimperium. Onder leiding van Pieter de la Court van der Voort, een fervent tuinier en bekend buitenplaatskenner, groeide het bezit uit tot een fraaie buitenplaats met een voor die tijd gebruikelijke formele tuinaanleg met oranjerie, schuitenhuis, boomgaarden, een ommuurde moestuin en meerdere experimentele leifruitmuren. De oranjerie van Berbice uit 1696 heeft hij ontworpen nadat hij rondgereisd had in Europa om kennis en inspiratie op te doen.

Het boek dat Pieter in 1737 heeft geschreven over de aanleg en opzet van buitenplaatsen, Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden, is een cultuurhistorisch ijkpunt voor de tuingeschiedenis van onze Nederlandse buitenplaatsen.

Marjoleine Kooper-Huigen is lid van de Werkgroep Historisch Berbice en coauteur van het boek over de buitenplaats. Als vrijwilligster is ze vanaf het begin betrokken bij de vele aspecten van het werk op de buitenplaats, in huis en tuin, en in de archieven. Zij heeft in 2015 een lezing voor de HVR verzorgd over (de restaratie van) het landhuis Berbice.

Deze lezing wordt verzorgd in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk en begint om 20.00 uur.

Toegang is gratis.