Wo 27 maart 2019

Lezing HV Oud Wassenaer "De geschiedenis van de Paauw"

NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46, WassenaarHet zal niemand ontgaan zijn dat Raadhuis De Paauw al geruime tijd in restauratie is. Het pand is helemaal ingepakt en verandert langzaam van kleur: van helderwit naar een zandsteenkleur. Daarmee krijgt het huis zijn 19de-eeuwse gedaante weer terug. Momenteel wordt de buitenkant hersteld en in een latere fase zal de restauratie van het interieur worden aangepakt.

De Paauw is vooral bekend als voormalig buitenverblijf van prins Frederik der Nederlanden, een zoon van koning Willem I. Deze prins heeft het huis aanmerkelijk vergroot en het park uitgebreid en gemoderniseerd. De geschiedenis van het landgoed is echter al veel ouder en gaat terug tot de 16de eeuw. In de oudere literatuur wordt gesteld dat huize De Paauw rond 1800 is vervangen door een nieuw pand. Maar is dat wel waar? Enkele vondsten tijdens de restauratie werpen nieuw licht op de bekende bouwgeschiedenis. Dominique Vermeulen die de restauratie van De Paauw begeleidt, is bereid gevonden om op woensdag 27 maart voor ons een inleiding te houden over de geschiedenis van De Paauw. Hij zal goed kunnen uitleggen waarom bij de restauratie is gekozen voor het terugbrengen van de oude kleurstelling en gaat uitgebreid in op de geschiedenis van deze vroegere buitenplaats.

De lezing is vrij toegankelijk. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Activiteit:       Lezing over de geschiedenis van De Paauw door Dominique Vermeulen

Datum:           Woensdag 27 maart 2019

Locatie:          NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46, Wassenaar

Aanvang:        20.00 uur, vanaf 19.30 zaal open

Kosten:           gratis