Wo 24 april 2019

Lezing HG Oud-Pijnacker ""De geschiedenis van de psychiatrie, verhalen over waanzin, uitstoting en zorg, vanaf Hippocrates tot heden."

De Acker, Park Berkenoord 2, PijnackerOp 24 april organiseert het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker deze lezing:

Als je vroeger de pech had om een psychiatrisch patiënt te zijn of, zoals men zei zot, dol of bezeten van de duivel, was het leven allesbehalve aangenaam. Psychiatrie kende men niet, de medische kennis was gebrekkig en over de menselijke geest was zo goed als niets bekend. Desondanks probeerden huisgenoten, artsen, priesters en kwakzalvers op allerlei manieren het leed van de geestelijke patiënt te verzachten, De methoden die daarbij werden toegepast, waren vaak huiveringwekkend van aard.

In de lezing wordt stilgestaan bij de antwoorden die in de loop der eeuwen zijn gegeven op de vraag wat is waanzin en hoe gaan we ermee om?

De lezing wordt gegeven door Gerrit van der Wulp. Van der Wulp was werkzaam in het Deltaziekenhuis (psychiatrie) en de Rijkspsychiatrische inrichting. Hij studeerde sociologie, onderwijskunde en filosofie en doceerde organisatie gezondheidszorg, geschiedenis van de psychiatrie en levensbeschouwelijke vorming. Hij is rondleider in het Dolhuys, museum van de geest, te Haarlem.

Wie alvast wat wil grasduinen over dit thema, met name hedendaagse ontwikkelingen, kan terecht bij www.psychosenet.nl. Eveneens een interessant boek, over heden en toekomst: prof. dr. J. van Os, de DSM-5 voorbij, naar een persoonlijke diagnostiek in een vernieuwde GGZ.

De lezing van het HGOP vindt plaats op woensdag 24 april 2019 in ‘De Acker’, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden. Belangstellende niet-leden zijn ook van harte welkom (bijdrage € 5).