Nieuws: Rijswijk en regio

HVR-lezing "Adam Schadee, gemeentearchitect en zijn industriėle architectuur” door Koos Havelaar

22 maart 2017


Eind 19de eeuw maakte Den Haag een stormachtige ontwikkeling door. Een enorme stroom migranten uit Brabant, Zeeland en elders uit Nederland trok naar de stad toe. Zij waren de arbeiders van de grote Haagse industrie. De bevolkingsaantallen stegen fors. Het betekende voor de gemeente dat zij zich moest afvragen hoe deze groei in goede banen was te leiden en welke voorzieningen de stad nodig had. De gemeente stelde in 1890 een nieuwe directeur Gemeentewerken aan, I.A. Lindo, die zeer voortvarend te werk ging. Eén van zijn eerste daden was de aanstelling van een gemeentearchitect, Adam Schadee. Deze was, als afdelingschef bouwkunde, verantwoordelijk voor het ontwerpen van al die bouwwerken die hiermee samenhingen, zoals gemeentescholen, badhuizen en veel industriële complexen. In de publicatie Adam Schadee, ‘Groote zoon van de stad’ van de auteurs Koos Havelaar en Marcel Teunissen wordt zijn oeuvre uit de doeken gedaan. In het eerste gedeelte van de lezing zal Koos Havelaar het werk van Schadee toelichten.  

Het tweede gedeelte van de lezing zal gaan over drie projecten van de SHIE. Als eerste de jubileumpublicatie over hergebruik van industrieel erfgoed, één van de belangrijkste aspecten waar de SHIE zich voor inzet. Als tweede zal uitleg worden gegeven over de nieuwe website Haagsebedrijventoen.nl waarop kennis wordt samengebracht van de bedrijvigheid in de Haagse regio. Het is een samenwerkingsproject van de SHIE met het Haags Gemeentearchief. Tot slot een nieuwe publicatie die op stapel staat over station Hollands Spoor… ook voor Rijswijkers een zeer interessant onderwerp.

Koos Havelaar is sinds de oprichting voorzitter van de SHIE en heeft in deze functie verschillende projecten geïnitieerd en geleid, zoals diverse onderzoeken, onder meer naar de zuivelindustrie in de Haagse regio, industrieterrein de Binckhorst en het restauratieproject muurreclames.

Koos Havelaar is kunsthistoricus en werkt als onderzoeker/publicist binnen Havelaar Erfgoed Projecten (HEP) en is parttime werkzaam als conservator in het Museum voor Communicatie. 

Deze lezing wordt gehouden op woensdag 22 maart om 20.00 u in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B in Rijswijk en is ook voor niet-HVRleden gratis toegankelijk.