Nieuws: Rijswijk en regio

HVR-lezing "Pieter de la Cour van der Voort - tuinontwerper van landgoed Berbice" >>>

12 februari 2018


Op dinsdag 20 febrauri organiseert de HVR de lezing “Liever Voorschoten dan Versailles: Pieter de la Court van der Voort en zijn passie voor de tuinkunst” , welke wordt verzorgd door Marjoleine Kooper-Huigen.

In augustus van het jaar 1700 schrijft de lakenhandelaar, kunstverzamelaar en tuinliefhebber Monsieur De la Court van der Voort brieven aan zijn familie over zijn bezoek aan het Versailles van Lodewijk XIV. Van huis uit kreeg hij een passie mee voor de tuinkunst als onderdeel van het leven op de buitenplaats. Als jongvolwassene beschikte hij over meerdere buitenplaatsen en tevens over de financiële middelen om op dat gebied experimenten uit te voeren. Het is dan ook met een kritische blik dat hij de zomerse tuinen van de Zonnekoning in ogenschouw neemt. “Welwaarde oom”, schrijft Pieter, u kunt wel “voorseekert zijn Allemansgeest van mijn Parijse reys zal niet gebeetert werde, want om koste komt met mijn beurs ook niet mijn inclinatie overeen.”

Wie is deze opmerkelijke Leidenaar die zo duidelijk kan stellen dat hij zijn eigen buitenplaats Allemansgeest (nu Berbice) in Voorschoten verkiest boven Versailles? Zijn ervaring met het tuinieren op de buitenplaats bracht hem er zelfs toe een levenswerk te schrijven dat twee jaar voor zijn dood gepubliceerd werd en vervolgens in meerdere talen zou worden uitgegeven. Dit boek wordt nog altijd gezien als een ijkpunt in de Nederlandse tuingeschiedenis. Wat was zo vernieuwend en hoe kon dit boek zoveel invloed hebben? De lezing stelt u voor aan een bijzonder man in zijn tijd.

Drs. Marjoleine Kooper-Huigen is sinds 2009 actief betrokken bij veel aspecten van het vrijwilligerswerk op Berbice in huis en tuin, maar ook in de archieven. Als lid van de Werkgroep Historisch Berbice is zij tevens coauteur van het boek Begeerlijk Berbice: de buitenplaats en haar bewoners (2014). In het voorjaar van 2015 gaf zij voor de HVR de lezing Upstairs, downstairs: Landhuis Berbice in de steigers, over de restauratie van het hoofdhuis.

De wens om “haar” Pieter uit de schaduw van zijn beroemde vader te halen en terug te laten keren op zijn buitenplaats bracht haar tot het opzetten van een promotieonderzoek. Die wens om het verleden te doen herleven, kleurt ook deze lezing. De hedendaagse praktijk zoals het uittekenen van de plannen voor Pieters historische moestuin, beredeneerd snoeien van leifruit en maaien met een zeis, valt voor haar naadloos samen met haar historisch onderzoek.

De lezing vindt plaats in gebrouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk en begint om 20.00 uur.

Toegang gratis, ook voor niet-leden,