Nieuws: Rijswijk en regio

Tentoonstelling ‘Van KNIL-militair tot meester-architect. De koloniale architectuur van Charles & Richard Schoemaker in Nederlands-Indië - Curaçao - Arnhem" in Bronbeek

29 januari 2017


Tentoonstelling in Museum Bronbeek:

Tot op de dag van vandaag bepalen tientallen gebouwen van Charles en Richard het stedelijk landschap van onder meer Bandoeng en Semarang in Indonesië. Ook in Curaçao en Nederland staan gebouwen naar hun ontwerp. Zoals in Arnhem op het huidige bedrijvenpark ‘Arnhems Buiten’, voorheen KEMA-terrein.

Als de broers Schoemaker hun carrière in 1902-1906 beginnen aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda hebben zij al een sterke band met de kolonie Nederlands-Indië. Hun vader Jan Prosper was betrokken bij krijgshandelingen van het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) en schreef boeken over de oorlogen in Nederlands-Indië. Zijn eerste zoon Charles werd in Nederlands-Indië geboren in de legerplaats Banjoe Biroe op Midden-Java.

De broers worden aan de KMA opgeleid bij de Genie van het KNIL. Ze ontwikkelen zich tot vooraanstaande meester-architecten in het koloniale of Nederlands-Indische bouwen. Beide mannen worden professor: zij doceerden zowel bij de Technische Hogeschool Bandoeng als aan de Technische Universiteit in Delft.

Richard bouwt het prestigieuze ‘Paleis van den Legercommandant’, dat in 1918 werd geopend, en daarna diverse gebouwen in Nederland en Curaçao. Charles bouwde voor particulieren, kerken en bedrijven in Nederlands-Indië. Hij zet uiteindelijk als geen ander het hele stadsbeeld van Bandoeng naar zijn hand.

Hun verdere levenswandel loopt sterk uiteen. Charles leeft als excentrieke kunstenaar, wordt moslim en is bevriend met zijn vroegere student Soekarno. Richard is na een lange carriëre als hoogleraar in Delft in verzet gekomen tegen de Duitse bezetter en wordt in 1942 gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen.

Gastcuratoren van de expositie zijn Jan en Maria van Dullemen. Dr. Jan van Dullemen publiceerde ‘Tropical Modernity’ (2010) over Charles Wolff Schoemaker.

Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem; t/m 12 maart 2017

https://www.defensie.nl/actueel/activiteiten/2016/10/01/expositie-%E2%80%98van-knilmilitair-tot-meester-architect.-de-koloniale-architectuur-van-charles--richard-schoemaker%E2%80%99