Deel 10 Het dorp voorbij honderd jaar stedebouw en architectuur in RijswijkRijswijkse Historische Reeks

De vorming van het landschap van Rijswijk duurde duizenden jaren. Rond 1890 kwam aan die geleidelijkheid een einde. Vanaf dat moment voltrok zich in Rijswijk een onomkeerbaar en niet te stoppen proces. In nauwelijks honderd jaar ontwikkelde Rijswijk zich van een landelijk dorp met 3000 inwoners tot een grootsteedse gemeente met bijna 50.000 zielen. Het dorp voorbij beschrijft het hoe en waarom van deze gedaanteverandering.
Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke ontwikkeling van Rijswijk. Naast de historische structuren komen ook de vele uitbreidingsplannen ter sprake.
In het tweede gedeelte worden de negen wijken van Rijswijk apart behandeld. Vooral de luchtfoto's van de bouw van de naoorlogse wijken zijn vaak erg verrassend.

Auteur: Anita van Bruegel
Jaar van uitgave: 1993
Aantal pagina's: 84

deel 10a Bij dit deel hoort een bijlage, deel 10a, waarin alle gemeentelijke monumenten zijn opgenomen.