Do 24 mei 2018

Lezing "Voorburg volgens de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1793)" in Voorburg

De Voorhof, Herenstraat 77, VoorburgOp donderdag 24 mei organiseert de Historische Vereniging Voorburg de lezing " Voorburg volgens de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1793)" , welke wordt verzorgd door de historicus Sander Wassing.

Kunnen we ons Voorburg ‘…onder Neêrlands dorpen een der oudsten…’ nog zo idyllisch voorstellen als op deze ets? Hoe zag het dorp er twee eeuwen geleden uit? Waar hielden inwoners zich in het dagelijks leven mee bezig? Wie geïnteresseerd is in deze vragen kan terecht bij de reisbeschrijvingen van de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1749-1816). Van 1793 tot 1801 werkte hij aan een reeks beschrijvingen van steden en dorpen in Zuid-Holland en deels Noord-Holland. De ligging van een plaats, bijzondere gebouwen, de bezigheden van de bewoners en de ontstaansgeschiedenis: het komt allemaal aan de orde. Voorafgaand aan iedere beschrijving vinden we in zijn reeks van acht boeken schitterende, ovale etsen die zijn gemaakt door de Amsterdamse Anna Brouwer. Zij was een vriendin van Ollefen.

Ollefen wijdde in deel twee (1793) ongeveer zeventien pagina’s aan zijn beschrijving van Voorburg. Hij was duidelijk zeer gecharmeerd van het dorp zo blijkt al aan het begin van zijn relaas als hij Voorburg kenschetst als ‘…zulk een bekorelijk oord, dat het oog zich in deszelfs schoonheid niet kan verzadigen.’ Ollefen baseerde zich op een niet bij naam genoemde correspondent die een ‘weldoorwrochte beschrijving’ had gemaakt. Zo gaat de ‘Stad- en dorpbeschrijver’ bijvoorbeeld niet voorbij aan ‘De Oranjezaal’ aan de Kerkstraat. Het pand deed van 1789 tot 1869 dienst als logement. In Vlietzicht aan de Schoolstraat werd volgens Ollefen een looierij met succes ‘geëxerceerd.’ De inwoners hielden zich onder andere bezig met het vervaardigen van vogelkooien.

Hoe volledig is het venster op het dorp dat Ollefen ons biedt en kloppen de gegevens allemaal? Hoe kunnen we de beschrijvingen met onze kennis van nu verder aanvullen? Wie was Lieve van Ollefen? Wat zien we precies op de ets? Tijdens de lezing komen deze vragen aan de orde en waant u zich in achttiende-eeuws Voorburg!

De lezing wordt om 21.00 u verzorgd in De Voorhof, Herenstraat 77, Voorburg; toegang gratis.