Kroniek

Vanaf de oprichting tot 1994 gaf de Historische Vereniging Rijswijk het tijdschrift Kroniek uit. Kroniek verscheen drie tot vier maal per jaar. Een aantal nummers is nog verkrijgbaar: tijdens HVR-bijeenkomsten kunt u hierover contact opnemen met Fred de Koning, bestuurslid voorraadbeheer.

Afgelopen kronieken


Archief