Werkgroepen

Binnen de HVR bestaan diverse werkgroepen en een redactie voor het Jaarboek. Hieronder is hiervan een overzicht te vinden, met daarbij welke personen hier actief in zijn.

Werkgroep Open Monumentendag
De Werkgroep Open Monumentendag organiseert elk jaar de Open Monumentendag in Rijswijk, welke plaats vindt op de tweede zaterdag in september. Afhankelijk van het jaarlijkse thema wordt onderzocht welke monumenten beschikbaar zijn voor openstelling. In samenwerking met de gemeente wordt de opening van de Open Monumentendag voorbereid: deze vindt plaats in de Oude Kerk, waarbij wethouder Marloes Bosboom (verantwoordelijk voor Cultureel Erfgoed) de Monumentenprijs uitreikt aan personen of organisaties die zich actief hebben ingezet voor de instandhouding van het monumentaal erfgoed in de gemeente Rijswijk. 

De Werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Gerard Koster, voorzitter
 • Ger Visser, penningmeester, notulist                                                                                                                                                             

Voor meer informatie: Open Monumentendag


Redactie Jaarboek
De redactie van het Jaarboek slaagt er jaar na jaar weer in een representatief en interessant boek te produceren. 

De redactie bestaat uit de volgende leden:

 • Ruud Poortier
 • Joke van Wijk van Brievingh
 • Rob de Mooy
 • Frans Holtkamp
 • Marty Thieleman

Voor meer informatie: Jaarboeken HVR 


Rijswijk Verbeeld
De werkgroep Rijswijk Verbeeld zoekt, legt vast en documenteert materiaal over Rijswijk op de gevoelige plaat en film. Met name onbekende en verborgen opnames zijn onderdeel van de activiteiten, omdat deze gemakkelijk verloren dreigen te gaan, zowel door onwetendheid als door kwaliteitsverlies vanwege ouderdom.
Materiaal kan altijd gemeld worden via het verenigingssecretariaat: secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl .

De redactie bestaat uit de volgende leden:

 • Fred Kuipers
 • Theo Spierenburg
 • Marco Hendrikse
 • Hans van Rossum 

Voor meer informatie: Werkgroep Rijswijk Verbeeld 


Verteld Verleden
Rijswijkers hebben veel herinneringen, maar die kennen we nog niet voldoende. Om meer te weten te komen over Rijswijk in de Twintigste Eeuw, heeft de Historische Vereniging Rijswijk (HVR), in samenwerking met het Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI), het project 'Verteld Verleden' opgezet.

De begeleiders van het project zijn:

 • Paul Schott (vz)
 • Joke van Wijk van Brievingh
 • Marianne van Rossum
 • Marty Thieleman
 • Joyce van Middelkoop
 • Izaak Kijlstra
 • Jan van de Blankevoort

De Werkgroep Verteld Verleden is bereikbaar via e-mail op het adres: verteldverleden@historischeverenigingrijswijk.nl 

Voor meer informatie: Verteld Verleden