Oude telefoonlijsten 1917

De heer J. van Griethuysen uit den Haag heeft de lijst met telefoonaansluitingen in Rijswijk in 1917 opgespoord. Deze bestaat uit de nummers 1 t/m 363, waarbij er om onbekende redenen een aantal nummers niet zijn toegekend (zie lijst). Tevens zijn er registers toegevoegd: op "Bedrijven en organisaties", op "Straatnamen en huisnummers" en op "Villanamen".  Het is een boeiend overzicht uit een tijd, waarin een telefoonaansluiting alleen was weggelegd voor welgestelden en dat is te zien, vooral ook in het register "Villanamen". We treffen allerlei bekende Rijswijkers aan, zoals de Douairière Von Fisenne (Huize Den Burgh), de familie Koechlin (van de gelijknamige stoommeelfabriek) en Henri ter Hall (directeur Eerste Nederlandsche Revue-gezelschap).  Er staan ook bekende firma's op de lijst als hotel café restaurant Kuys Witsenburg , stoomwasch- strijkinrichting "Nieuwburg" (aan de Van Vredenburchweg), de Elektriciteitsmaatschappij "Rijswijk" (toen nog een gemeentebedrijf) en Kiosk Melkinrichting "De Sierkan" (Heerenweg 18). Curieus tenslotte, maar niet geheel verwonderlijk is dat de heer Labouchère op Huis Te Werve een aansluiting heeft op het telefoonnet van Delft: hij was directeur van de Porceleyne Fles ! 

De heer Van Griethuysen heeft een boeiende inleiding geschreven, waarin hij de opbouw van het telefoonnet in de regio verklaart.
Dit mooie overzicht is een aanwinst en een bron voor geschiedenis-van-Rijswijk speurders !

Met dank aan de samensteller, de heer J. van Griethuysen.

Download of open de lijst als PDF bestand (53 kb)

Download of open de lijst als Word bestand (150 kb)