Twee liefhebbers van de Rijswijkse geschiedenis hebben speurwerk verricht naar de oude telefoonlijsten van Rijswijk: HVR-lid Wim Groeneweg over de lijsten uit de periode 1901 – 1950  en de Hagenaar J. van Griethuysen over de lijsten uit 1917.

Deze mooie overzichten treft u hieronder aan: de lijsten van 1901 - 1950 zijn alfabetisch gesorteerd op naam, de lijst van 1917 is weergegeven op nummer. Beide overzichten zijn een aanwinst en een bron voor geschiedenis-van-Rijswijk speurders !

Met dank aan de samenstellers.

Oude telefoonlijsten 1901-1950 in de gemeente Rijswijk door Wim Groeneweg

Voorwoord:

Ik heb deze telefoonlijst samengesteld aan de hand van de gegevens van de telefoonlijsten, die via Delpher vrij ingezien kunnen worden. De gegevens komen uit de lijsten Den Haag, Delft en Wateringen. Ik heb geprobeerd om alle gegevens zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Door straatnaamwijzigingen en vooral huisnummerwijzigingen is soms niet helemaal duidelijk of de betreffende telefoonaansluiting is meeverhuisd of dat er alleen een wijziging van het huisnummer heeft plaats gevonden. Leuk is wel, dat doordat er in bepaalde straten meerdere aansluitingen een nieuwe huisnummervermelding kregen, het in die straten wel duidelijk wordt, dat het om een omnummering van bestaande panden gaat. Straatnaamwijzigingen kwamen ook voor, zoals de Nieuwe Weg, die later omgedoopt werd tot Willemstraat. De oude panden op het Julialaantje hadden bij voorbeeld vroeger hun inrit op en ook als adres Van Vredenburchweg.

Opmerkelijk is de omschrijving van o.a. een groot deel van de Delftweg en het Jaagpad, waarbij de onder Delft vermelde aansluitingen vrijwel nooit de vermelding Rijswijk erbij kregen, terwijl dit wel correcter geweest was. De Delftweg liep tot de Delftse Haagweg langs de Vliet. De Broekmolenweg heette ook Delftweg en lag ook op Rijswijks grondgebied. Ook aansluitingen in Sion en ’t Haantje stonden in het Delftse deel van de telefoongids zonder nadere vermelding Rijswijk.

Bij naamswijziging (vooral bedrijven) staan ze vermeld op alfabet. Bij verhuizing door dezelfde persoon/bedrijf wordt er met het teken >v doorgegaan. Verhuizing en/of omnummering is niet altijd duidelijk en soms verkeerd, maar wel aangegeven. Nummer werden ook regelmatig aan een ander opnieuw uitgegeven.

Bij de omnummering van panden staat tussen < > het jaartal van vermelding in de gids. Er staan soms fouten in, die er bewust in zijn gelaten, omdat niet duidelijk is wat goed is. Ik heb mijn best gedaan om alle gegevens zo correct en compleet mogelijk weer te geven.

Wim Groeneweg

Rijswijk, 2021

Download of open de lijst als Excelbestand (1 MB)

Oude telefoonlijsten 1917 door de heer J. van Griethuysen

De heer J. van Griethuysen uit den Haag heeft de lijst met telefoonaansluitingen in Rijswijk in 1917 opgespoord. Deze bestaat uit de nummers 1 t/m 363, waarbij er om onbekende redenen een aantal nummers niet zijn toegekend (zie lijst). Tevens zijn er registers toegevoegd: op "Bedrijven en organisaties", op "Straatnamen en huisnummers" en op "Villanamen".  Het is een boeiend overzicht uit een tijd, waarin een telefoonaansluiting alleen was weggelegd voor welgestelden en dat is te zien, vooral ook in het register "Villanamen". We treffen allerlei bekende Rijswijkers aan, zoals de Douairière Von Fisenne (Huize Den Burgh), de familie Koechlin (van de gelijknamige stoommeelfabriek) en Henri ter Hall (directeur Eerste Nederlandsche Revue-gezelschap).  Er staan ook bekende firma's op de lijst als hotel café restaurant Kuys Witsenburg , stoomwasch- strijkinrichting "Nieuwburg" (aan de Van Vredenburchweg), de Elektriciteitsmaatschappij "Rijswijk" (toen nog een gemeentebedrijf) en Kiosk Melkinrichting "De Sierkan" (Heerenweg 18). Curieus tenslotte, maar niet geheel verwonderlijk is dat de heer Labouchère op Huis Te Werve een aansluiting heeft op het telefoonnet van Delft: hij was directeur van de Porceleyne Fles ! 

De heer Van Griethuysen heeft een boeiende inleiding geschreven, waarin hij de opbouw van het telefoonnet in de regio verklaart.

Download of open de lijst als PDF bestand (53 kb)

Download of open de lijst als Word bestand (150 kb)