Rijswijkse Rouwprentjes


Rouwprentjes (ook wel nagedachtenis-, devotie- of bidprentjes genoemd) zijn een bron van informatie: het is een melding van een sterfgeval met een opwekking te bidden voor de overledene, met de persoonsgegevens van betrokkene (voornamen en achternaam, geboorte- en sterfdatum en dito plaats). 
Vaak is er ook een stukje levensgeschiedenis van betrokkene opgenomen. Daarmee is het een bron voor geschiedkundig- en genealogisch onderzoek.

Vanaf begin 18e eeuw zijn rouwprentjes in gebruik, de eerste zijn geschreven en vanaf begin 19e eeuw worden ze gedrukt.
In de loop van de 20e eeuw wordt het gebruik om een foto van de overledene op de voorzijde af te drukken. 
In de jaren ’80 van de 20e eeuw neemt het uitgeven van rouwprentjes af, eigenlijk hand in hand met de teruglopende kerkelijkheid.

Het HVR-lid de heer Theo van de Kooij heeft een grote verzameling rouwprentjes aangelegd: het zijn prentjes van hier geboren Rijswijkers of van mensen, die in Rijswijk zijn overleden. Hij heeft erin toegestemd om zijn prentjes voor derden beschikbaar te maken. Ze zijn ingescand en nu beschikbaar via de HVR-website.

Het HVR-lid de heer Jan van der Ploeg uit den Haag heeft ook een verzameling bidprentjes beschikbaar gesteld: alle van personen, die in Rijswijk zijn geboren en / of gestorven en alhier begraven. Zijn prentjes zijn achter de naam gemerkt met een "P". 

Wij danken de heren Theo van der Kooij en Jan van der Ploeg hartelijk voor het beschikbaar stellen van hun verzameling.

Prentjes

Hiernaast ziet u het alfabet weergegeven: klik op de eerste letter van de achternaam, waarna alle achternamen met die letter verschijnen.

NB: Mensen kunnen meerdere prentjes hebben en deze staan zodoende dubbel in de lijst vermeld. Mochten wij echter toch ergens een fout hebben gemaakt, dan vernemen wij dit graag van u via secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl.