Bestuurssamenstelling

Hans van Rossum Voorzitter Bestuurslid sinds najaar 2007
Ger Visser Penningmeester Bestuurslid sinds voorjaar 2013
Heillina van Putten Tweede secretaris Bestuurslid sinds voorjaar 2013
Fred de Koning Voorraadbeheer Bestuurslid sinds voorjaar 2014
Joke van Wijk van Brievingh Redactie Jaarboek Bestuurslid sinds voorjaar 2006
     
     

  Alle bestuurders zijn onbezoldigd. Er is geen bezoldigd personeel in dienst. 

  Erevoorzitter: Willem van der Ende

  Erelid: Wim Dammers