Bestuurssamenstelling

Hans van Rossum Voorzitter Bestuurslid sinds: najaar 2007
Wim Dammers Secretaris Bestuurslid sinds: voorjaar 2005
Ger Visser Penningmeester Bestuurslid sinds: voorjaar 2013
Heillina van Putten Tweede secretaris Bestuurslid sinds: voorjaar 2013
Fred de Koning Voorraadbeheer Bestuurslid sinds: voorjaar 2014
Joke van Wijk van Brievingh Redactie Jaarboek Bestuurslid sinds: voorjaar 2006
     

 Alle bestuurders zijn onbezoldigd. Er is geen bezoldigd personeel in dienst.