Links

Heeft u of kent u een website die hier nog ontbreekt? Neem dan contact met ons op: secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl .

Historie algemeen

 • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is, in samenwerking met anderen, verantwoordelijk voor de zorg voor het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en onder water. De dienst neemt het voortouw in behoud, wettelijke bescherming, instandhouding en onderzoek van het erfgoed.

 • Nationaal Archief
  Het Nationaal Archief (voorheen Algemeen Rijksarchief) kan worden beschouwd als het nationaal geheugen van Nederland. Het Archief bewaart de archieven van de centrale overheid, de provincie Zuid-Holland en het voormalige gewest Holland.

 • Stichting Open Monumentendag
  De Stichting Open Monumentendag organiseert jaarlijks de Open Monumentendag. Verschillende organisaties uit de monumentenzorg en het toerisme werken samen. In Rijswijk is de HVR jaarlijks actief bij de Open Monumentendag betrokken (zie hiervoor: Historischeverenigingrijswijk.nl/Open monumentendag)

 • Stadsarchief Delft
  De archiefdienst voor de gemeente Delft beheert het archief van de gemeente Rijswijk, maar ook van de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp. De voorpost van het gemeentearchief is het Rijswijks Historisch Informatiecentrum, gevestigd in Museum Rijswijk: voor meer informatie, zie hieronder bij "Lokale en regionale historie" onder "Rijswijks Historisch Informatiecentrum".

 • Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen
  sKBL is begin 2014 opgericht na afloop van het succesvolle Themajaar voor de Historische Buitenplaatsen dat in 2012 plaatsvond. Met restgelden van die stichting konden wij  een start maken. Er is bewust gekozen om de drie verschillende erfgoedgroepen (kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KBL)) in één landelijk verband te presenteren. Immers, voor velen is het verschil tussen een buitenplaats, kasteel en een landgoed onbekend of minder relevant. sKBL streeft ernaar om, in samenwerking met andere (groen/rode) erfgoed-initiatieven, meer mensen blijvend te interesseren en enthousiasmeren voor dit type erfgoed en zo levert sKBL haar bijdrage aan hun instandhouding.

 • Erfgoed Bekeken
  Een interessante website, waarop een keur aan Nederlandse gebouwen is te zien: monumenten, bibliotheken, kastelen, stadhuizen en het Nederlandse Werelderfgoed. Ook kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief, die wordt toegestuurd, zodra er een nieuw artikel op de site verschijnt.

Historische Verenigingen

Lokale en regionale historie

 • Commandopost Rijswijk Museum Bescherming Bevolking 
  In het BBcomplex in Overvoorde ligt de gerestaureerde commandobunker, nu onderdeel van het Museum Bescherming Bevolking.

 • Gemeentearchief Den Haag
  Het Haags Gemeentearchief heeft een uitgebreide site waar u meer dan 100.000 foto's kunt opvragen.

 • Rijswijk op oude ansichtkaarten
  HVR-lid Frank Smulders heeft een prachtige website met zijn verzameling van ruim 1300 oude ansichtkaarten, waarvan er ruim 120 te bekijken zijn: elke ansichtkaart is beschreven.

 • Geschiedenis van Zuid-Holland 
  De website, een initiatief van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, brengt de geschiedenis van de provincie en de daarmee verbonden archiefcollecties onder de aandacht van een breed publiek. Op de site is een groot aantal verhalen en archiefstukken te vinden. Zo is er over elke Zuid-Hollandse gemeente een verhaal, waarbij via een link wordt verwezen naar lokale historische verenigingen.

 • Erfgoedhuis Zuid-Holland 
  Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een kennis- en servicecentrum, dat ervoor zorgt dat erfgoedbeheerders en – gebruikers beter en gemakkelijker hun erfgoed kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken.

 • Rollema genealogie
  Ferry Rollema is genealoog en in die hoedanigheid onder andere moderator van het grootste stamboomforum van Nederland. Verder is hij adviseur van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum, waar iedereen met genealogische vragen bij hem terecht kan. Voor specifieke informatie over Rijswijk: Rollema genealogie Rijswijk

 • Kastelenstichting Holland en Zeeland
  Informatieve website over kastelen in Holland en Zeeland.

 • Stichting Haags Industrieel Erfgoed
  De SHIE zet zich in voor het behoud van industrieel erfgoed in de regio. Zij doet daartoe historisch onderzoek, publiceren "wandel-en fietsroutes en ontwikkelen restauratie-projecten zoals "Muurvlakte te huur", waarbij oude muurreclames worden opgeknapt.

 • Stichting Oude Hollandse Kerken
  De Stichting Oude Hollandse Kerken zet zich in voor het behoud van kerken in Zuid- en Noord-Holland. Daartoe verwerft zij kerken en restaureert, onderhoudt en beheert deze.

 • Open monumentendag Leidschendam-Voorburg
  Website van de stichting, die in Leidschendam en Voorburg de jaarlijkse Open Monumentendag organiseert.

 • Doppie's ansichtkaarten
  Website met historische ansichtkaarten uit Rijswijk en omgeving.

 • Joods Monument Rijswijk
  Overzicht van de in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde en vermoorde Rijswijkse Joden. Plaquette op het oorlogsmonument in Park Hofrust.

Musea

 • Museum Rijswijk
  Op de site van het Museum Rijswijk ('Het Tollenshuis') vindt u informatie over het museum, de collectie en de diverse tentoonstellingen. 

 • Kunstmuseum Den Haag
  De moderne kunst, de kunstnijverheid, de mode zijn de collecties binnen het Gemeentemuseum. Veelzijdige verzamelingen, gehuisvest in een museum dat ontworpen is om ongestoord van de kunst te kunnen genieten. 

 • Haags Historisch Museum
  In het Haags Historisch Museum kunt u kennis maken met allerlei facetten van de boeiende geschiedenis van Den Haag. Eeuwenoude stadsgezichten , portretten, gildezilver, Haags porselein en antiek meubilair laten iets zien van het leven in Den Haag in vroeger tijden. 

 • Haags Openbaar Vervoer Museum
  Het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM) is gevestigd in een oude tramremise, de 'remise Frans Halsstraat'. Vanaf 1983 is er het historisch trammaterieel van HTM gestald. In het museum werken twee stichtingen (SHTM en HBM) samen om te laten zien hoe het openbaar vervoer in Den Haag en omstreken was, is en zal worden geregeld.

 • Westlands Museum
  In het Westlands Museum wordt de Westlandse geschiedenis behandeld van prehistorie tot heden. Extra aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw. Bij het museum bevindt zich een historische tuin, waarin een reconstructie is gemaakt met origineel materiaal van een Westlands tuinbouwbedrijf uit het begin van de 20e eeuw.

 • Museum Swaensteyn
  In het hart van Voorburg, in de Herenstraat, vlak bij de Oude Kerk, vindt u Museum Swaensteyn. Het is gevestigd in een vroeg negentiende-eeuws notarishuis, dat aan vele generaties notarissen onderdak heeft geboden. Nu herinnert alleen het embleem boven de voordeur nog aan de oorspronkelijke bestemming. Door die deur stapt u een klein intiem museum binnen, voornamelijk gewijd aan de geschiedenis van Voorburg: van de komst van de Romeinen tot de laatste ontwikkelingen in de beeldende kunst. De geschiedenis van niet zomaar "een dorp aan de Vliet ...".

 • Huygens Museum Hofwijck
  Constantijn Huygens liet Hofwijck naar eigen ontwerp aanleggen, een harmonische omgeving waar hij zich terugtrok wanneer hij de drukte en de politieke woelingen van het Haagse leven wilde ontvluchten. Ook Constantijn's zoon Christiaan Huygens, de wereldberoemde wetenschapper woonde en werkte op Hofwijck.
  U kunt leven en werken van Huygens bewonderen op Hofwijck, de voor een deel prachtig bewaard gebleven buitenplaats in Voorburg.

Rijswijk algemeen

 • Gemeente Rijswijk
  Officiële site van de gemeente Rijswijk.

 • Bonifatiusparochie
  Er wordt op deze website veel aandacht besteed aan de historie van de RK kerk in Rijswijk. Ook de geschiedenis van de begraafplaats achter de H. Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg komt aan bod.

 • Stichting vrienden van de Bonifatiuskerk
  De Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk stelt zich ten doel de instandhouding en zorg voor het kerkgebouw met de bijbehorende pastorie en kerkhof van de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk te waarborgen.

 • Winkelcentrum Oud Rijswijk
  Website betreffende het winkelgebied Herenstraat/Kerklaan/Willemstraat.

 • Rijswijks Dagblad
  Digitaal nieuwsblad over Rijswijk

 • Bibliotheek aan de Vliet
  Naast boeken/dvd's/cd's enzovoort, biedt bibliotheek Rijswijk ook een plek aan het Rijswijks Historisch Informatiecentrum op zijn locatie aan het Eisenhouwerplein

 • Rijswijkse Schouwburg
  Website van de Rijswijkse Schouwburg gelegen naast het oude gemeentehuis. Het theater bied plaats aan zowel landelijke bekende voorstellingen als lokale (jeugd)voorstellingen.

 • Wijkvereniging Leeuwendaal
  Website van en over de wijk Leeuwendaal

 • Slechtvalken in Rijswijk
  Website over de slechtvalken die hun nest hebben in de toren van het oude stadhuis

 • Stichting Vrienden van Te Werve
  Deze stichting zorgt voor onderhoud en verbetering van het prachtige landgoed Te Werve. Het park is alleen toegankelijk voor leden van de stichting en uiteraard voor bezoekers van het landhuis Te Werve.

  Let op: Het lidmaatschap bedraagt € 22,- per jaar. Leden van de HVR kunnen echter voor het speciale tarief van € 17,- per jaar lid worden van de stichting.