Inventarisatie grafstenen en –monumenten op de begraafplaats naast de Oude KerkVanouds lag er een kerkhof om de dorpskerk van Rijswijk (zh). Inmiddels is alleen de noordzijde nog als zodanig herkenbaar, op enkele muurstenen in de zuidelijke wand na. Maar het is al sinds 1981 niet meer als begraafplaats in gebruik. 

Dit overzicht beoogt een inventarisatie te geven van begravenen voor wie een grafzerk of monument is opgericht en die anno 2020 daardoor als zodanig nog bekend zijn. Het werk is ooit begonnen door Anke Gerritsen en Maria Bentvelzen en is door mij voortgezet en aangevuld. Dit leidde tot een publicatie van mijn hand in het Jaarboek van de “Historische Vereniging Rijswijk”, 2019, 54-69. Hierin ga ik onder andere in op de geschiedenis van het kerkhof, dat eerst “Burgerlijk Kerkhof” en later “Oude Algeme(e)ne Begraafplaats” heette.

Bekijk hier het overzicht.