Dertien jaar Sint-Jozefgezellen in RijswijkIn Jaarboek 2017 is het artikel Dertien jaar Sint-Jozefgezellen in Rijswijk te lezen. Het beschrijft de bruisende activiteiten van één van de talloze parochiële afdelingen van de landelijke organisatie 'Sint-Jozefgezellen', speciaal bedoeld om katholieke jongemannen 'binnen kerkelijke boord' te houden en te vormen in de richting van een verantwoord huwelijk en vaderschap. De Rijswijkse Sint-Jozefgezellen doen aan veel activiteiten 'van buiten' mee, zoals aan optochten ter ere van koningin Wilhelmina die op 31 augustus jarig is. Zo verzorgen de Sint-Jozefgezellen een praalwagen in de optocht van 1930 (zie foto). In Rijswijk zijn de gezellen vooral actief in het Interbellum. Voor wie meer wil weten, is de uitgebreidere versie van het artikel Dertien jaar Sint-Jozefgezellen in Rijswijk on line beschikbaar.

Jaap Nieuwmans heeft het allemaal meegemaakt. Hij kijkt met grote tevredenheid terug op zijn lidmaatschap van de Sint-Jozefgezellen. 'Ik ben er echt door gevormd', zegt hij onder andere in een interview. Dit is onder de titel Van Jonge Wachter tot Sint-Jozefgezel on line te raadplegen. Jaap, 96 jaar oud, is op 8 november 2018 overleden.

Lees het artike Dertien jaar Sint-Jozefgezellen in Rijswijk

Lees het interview Van Jonge Wachter tot Sint-Jozefgezel