Historische Vereniging Rijswijk

Rijswijk: een moderne, ruime plaats met veel groene gebieden. Maar daarnaast ook een plaats die zich mag verheugen in een eeuwenoude geschiedenis.

De oude kern van Rijswijk is daar het levende bewijs van. Maar ook andere delen van Rijswijk hebben vaak een historisch zeer boeiend verleden.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Rijswijk en wilt u daarover meer weten? Dat kan wanneer u lid wordt van de Historische Vereniging Rijswijk.
Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verspreiding van de Rijswijkse geschiedenis en haar cultuurhistorisch erfgoed. De HVR organiseert lezingen en excursies, verricht en stimuleert onderzoek en verzorgt historische publicaties. Elk jaar geeft zij een rijk geïllustreerd jaarboek uit, met vele interessante artikelen. Leden ontvangen regelmatig een convocatie voor de bijeenkomsten, waarin zij op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging. 

Als lid van de HVR kunt u met korting lid worden van de Vrienden van Landgoed Te Werve, waarmee u het gehele jaar kunt wandelen op dit prachtige buiten: u betaalt dan € 17,- in plaats van €  22,- per jaar. Voor informatie over Te Werve: Vrienden van Te Werve

Wilt u zich aanmelden als lid van de HVR, klik dan hier. Wilt u vooraf meer informatie, dan kunt u contact opnemen via e-mail naar secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl .

Het postrekeningnummer van de HVR is NL69 INGB 0000 0383 54.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40411234.

De website is in mei 2018 aangepast om te voldoen aan de nieuwe “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van de EU. De HVR zorgt ervoor, dat de bij de vereniging bekende persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, soort lidmaatschap, geslacht en e-mail adres) alleen worden gebruikt voor de verenigingsdoeleinden: het in stand houden van het lidmaatschap door het sturen van een uitnodiging voor bijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen en voor het innen van de contributie. Bij aanmelding als nieuw lid is accordering van de privacyverklaring verplicht, anders kan het lidmaatschap niet ingaan.