Geconsolideerde resultatenrekening 2016

 

Baten                                                             Lasten

 

Contributies en ledendonaties  €  8.084        Adm.- en org.kosten               €  2.691         13,2%

Donaties en sponsoring             €  1.500        Werkgroepen                          €  2.145         10,5%

Subsidies                                   €  6.880        Projecten                                €  2.662         13,0%

Publicaties                                 €  3.581        Reservering Lustrum 2019    €  1.500          7,3%

Overige opbrengsten                 €     398        Jaarboek                                 € 12.993        63,6%

                                                                       Resultaat boekjaar 2016*   -/-€  1.548        - 7,6%                                                                                                                    _______                                                      _______         

Totaal                                        € 20.443                                                      € 20.443

 

Specificatie Werkgroepen

Open Monumentendag            €  1.630

Verteld Verleden                      €     495

Rijswijk Verbeeld                    €       20

 

Specificatie Projecten

Website                                    €  1.675

Digitalisering SOR                  €     987