Doelstelling

Het doel van de vereniging is het bevorderen van:

  • de kennis van, het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van Rijswijk;
  • het behoud en herstel van monumenten en voorwerpen van geschiedenis, kunst en landschap;
  • de waakzaamheid van officiële instanties belast met zaken op het gebied van beleid, beheer en behoud van het culturele erfgoed;
  • de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de geschiedenis van Rijswijk.


Het beleid van de vereniging is erop gericht de doelstelling te bereiken door:

  • het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies en tentoonstellingen;
  • het uitgeven van geschriften;
  • het instellen, begeleiden en instandhouden van werkgroepen;
  • het verlenen van medewerking aan cultuurhistorische activiteiten in Rijswijk;
  • het bepleiten van haar doelstellingen bij overheid en particulieren;
  • het steunen van pogingen, door anderen in de geest van de vereniging ondernomen.