ANBI

Een anbi, afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling, status houd in dat giften en schenkingen aan stichtingen die deze hebben mogen worden afgetrokken van de belasting. Via zowel deze website als de website van anbi kunt u informatie opvragen. 

De Historische Vereniging Rijswijk is aangemerkt onder RSIN-nummer 8165.71.491.

Meer informatie: http://www.anbi.nl