Di 22 november 2022

Algemene Ledenvergadering november 2022 + lezing "Panelen van een Paviljoen van Delftsche Nijverheid"

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44BAgenda ALV:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen van de 73e Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2022 (zie hieronder)
  4. Begroting 2023 (zie hieronder)
  5. Bestuurssamenstelling
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Aansluitend verzorgt Marcel van Dien de lezing “Panelen van een Paviljoen van Delftsche Nijverheid”

In 2018 werd de Stichting Museum van Marken opgericht, een eerbetoon aan de Delftse sociaal ondernemer Jacques van Marken, die een aantal belangrijke bedrijven heeft opgericht, zoals de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (nu DSM) en de Nederlandse Oliefabriek (later Calvé).          In 2020 ontving de stichting een bijzondere schenking van het Rijswijkse tuindersechtpaar Aad en Toni van de Meer: in hun kas in Sion bleken 37 -in Art Nouveau stijl- beschilderde panelen verborgen te liggen, waarop onder andere de namen van producten staan vermeld uit de fabrieken van Van Marken. Die waren -122 geleden !- gemaakt voor een demontabel, reizend paviljoen, waarmee Van Marken op tentoonstellingen reclame maakte.

Twee van deze panelen zijn ondertussen gerestaureerd en tijdens deze lezing wordt de geschiedenis van deze panelen en de restauratie geschetst.

Marcel van Dien verricht na een arbeidzaam leven bij onder andere de TU Delft diverse vrijwilligerswerkzaamheden: één daarvan is die van Projectleider bij de Stichting Museum van Marken voor onderzoek en restauratie van genoemde panelen.

Na de pauze worden het Jaarboek 2022 en het boekje Verteld Verleden 2022 uitgereikt aan de leden. De aanwezige leden worden vriendelijk verzocht om een aantal Jaarboeken uit hun buurt mee te nemen ter bezorging voor de leden, die niet in staat zijn om deze avond bij te wonen.