Di 20 september 2016

HVR-Lezing: "De geologie van Rijswijk: oude landschappen onder de stad, zo dichtbij en toch veraf" door Bert van der Valk

Gebouw HofrustLezingen

De geologie van Rijswijk (inclusief Ypenburg) kent tenminste drie oude landschappen, waarvan de vorming teruggaat tot meer dan 6000 jaar gelden: een oud getijdenlandschap met lage strandwallen, het landschap van de hogere strandwallen (Oude Kerk) met veen in het achterland en dat van de pre-romeinse inbraken van de zee in dat veenlandschap. Die landschappen zijn nog maar beperkt zichtbaar, je moet echt weten waar je bent. Aan de hand van theorie en praktijk, en aan de hand van een “guided tour” doorkruisen we de gemeente van oud naar jong (in de geologie) en van west naar oost (over de hedendaagse weg). Als u aan het eind van de avond op huis aan gaat, dan weet u precies door welk landschap u rijdt! Ook het belang van het gebruik van geologische kennis ten behoeve van hedendaags kustonderhoud komt aan de orde.

Bert van der Valk (1952) studeerde kwartairgeologie en laaglandgenese aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1983 tot en met 1998 werkte hij beurtelings op de Vrije Universiteit Amsterdam en de voormalige Rijks Geologische Dienst.

Sinds 1999 werkt hij bij Deltares, als senior-adviseur-geoloog, in binnen- en buitenland. Speciale belangstelling is er voor lange-termijn kustontwikkeling, vooral in relatie tot geologische proceskennis van zandige sedimentaire systemen, waartoe ook de duinen behoren.

De archeologie van West-Nederland is een van zijn vrijetijdsbezigheden, in nauwe relatie met de professionele activiteiten op het gebied van kustvorming. Sinds 2003 adviseert hij de directie van de duinwaterbedrijven Dunea (voorheen DZH) en PWN als lid van de Duin Advies Raad met de portefeuille geologie en archeologie.

Hij is coauteur van het boekje "De grote betekenis van Chris Gutjahr voor de geologie en archeologie van Rijswijk", dat op deze avond te koop was voor € 5.