Di 11 december 2012

HVR-lezing "De Kaart van Kruikius" door Bert Klapwijk

Gebouw HofrustIn 2012 is het precies 300 jaar geleden dat de Kaart van Delfland werd uitgebracht, vervaardigt door Nicolaas Kruikius.

De kaart van Kruikius is uitzonderlijk van kwaliteit door de gedetailleerdheid waarmee sloten, wegen en bebouwing zijn weergegeven. Het deel van de kaart waarop Rijswijk staat is dan ook een belangrijke bron van informatie over de ontwikkeling van onze gemeente. In het oude dorp is het stratenpatroon nog vrijwel hetzelfde als in 1712.

Over deze kaart verzorgde de heer Bert Klapwijk, chartermeester van het Hoogheemraadschap van Delfland deze avond een lezing. Zijn functie is iets meer dan archivaris, want naast de anderhalve kilometer aan oud archief bewaakt hij ook de kaarten en atlassen uit de afgelopen eeuwen. Zo ook de kaart, die het onderwerp van onze lezing is en die nu 300 jaar geleden vervaardigd werd.

In het fraaie pand aan de Oude Delft worden de originele koperen platen nog bewaard, die bij het drukken in 1712 werden gebruikt. De heer Bert Klapwijk nam ons mee terug naar dat jaar en vertelde over de achtergronden, techniek en details van dit eeuwenoud document.