Di 23 februari 2016

HVR-lezing "Holland en Oranje in Europa, dynastieke netwerken van Karel de Grote tot op heden" door Ron Houterman

Gebouw HofrustEuropa, eenheid in verscheidenheid. Niets nieuws onder de zon in het avondland.

Een streven dat we al sinds de Romeinen en Karel de Grote in Europa kennen. Met vallen en opstaan is daar in de geschiedenis in wisselende combinaties gestalte aan gegeven in de vorm van dynastieke netwerken, die zowel tot integratie als desintegratie hebben geleid.

Deze lezing probeert de dynastieke netwerken binnen Europa door de tijd heen bloot te leggen, waardoor meer inzicht kan worden verkregen hoe dat er in vroeger tijden aan toe ging, en welke actieve rol Holland/de Nederlanden en het Huis Oranje-Nassau daarin trachtte te spelen.

De lezing wordt gepresenteerd door Ron Houterman, als econoom ook door zijn werk geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis in het algemeen en dynastieke en politieke geschiedenis van Nederland en Europa in het bijzonder.