Ma 23 maart 2015

HVR-lezing "Joods Den Haag: in vroeger eeuwen en tijdens de Tweede Wereldoorlog" door Martin Driessen

Gebouw HofrustDe heer Driessen is voorzitter van stichting Joods Erfgoed Den Haag. Deze streeft naar “het in brede kring onder de aandacht brengen van het cultureel, religieus en maatschappelijk leven van de Joodse Gemeenschap in Den Haag, zowel in het verleden als in het heden, met als oogmerk bij te dragen aan de integratie van alle bevolkingsgroepen in de stad”.

De lezing begint met de komst van de Joden in de Republiek van de Zeven Provinciën in de 17e eeuw en hun vestiging in Die Haghe. Er ontstonden twee buurten: een kleine, in het algemeen welvarende gemeenschap van de Portugees-Spaanse Joden en een grote ‘Jiddische’ gemeenschap van Duitse en Oost- Europese Joden. Deze groep woonde in ‘De Buurt’, een eenvoudige buurt rond Spui, Bierkade, Wagenstraat en Gedempte Gracht. Aan de hand van een virtuele wandeling in ‘De Buurt’ zien we de oude plekken en het erfgoed van de Joodse gemeenschap, maar ook hoe die plekken er vandaag de dag uitzien. We staan stil bij een aantal monumenten die teruggrijpen naar vroegere tijden.

In het verhaal over de Joodse geschiedenis van Den Haag kunnen we niet om de Tweede Wereldoorlog heen. Den Haag was getalsmatig, na Amsterdam, de tweede stad waar zich tussen 1942 en 1944 het Joodse drama afspeelde. Het was een schokkende periode, waarin het misdadige beleid van de Duitse bezetter van ‘registreren, isoleren en deporteren’, leidde tot de moord op ongeveer 12.000 Joodse Hagenaars in de vernietigingskampen van Oost-Europa. De belangrijkste feiten uit die tijd komen in de lezing aan de orde.

Martin Driessen is oud-docent geschiedenis en biologie en oud-directielid van het ROC Mondriaan in Den Haag. Na zijn pensionering is hij als vrijwilliger verbonden aan het Haags Historisch Museum en Museum De Gevangenpoort. Hij verzorgt in de musea en in het Hofgebied rondleidingen en coacht aspirant gidsen. Hij is lid van de Landelijke Vereniging ´Vrienden van De Witt´ en houdt zich met name bezig met het organiseren van symposia en geeft zelf ook lezingen over de gebroeders De Witt tegen de achtergrond van de Gouden Eeuw. Sinds begin 2013 is hij voorzitter van de Stichting ´Joods Erfgoed Den Haag´. Hij geeft lezingen over Joods Den Haag en verzorgt rondleidingen in ‘De Buurt’.