Do 22 oktober 2015

HVR-lezing "Sporen van Smaragd" over het Indisch erfgoed in den Haag" door drs. Audrey Wagtberg Hansen

Museum RijswijkDe stad Den Haag heeft een belangrijke historische band met Nederlands-Indië, de Gordel van Smaragd. Dat Indische verleden heeft haar sporen in het stadsbeeld achtergelaten: 

in naamgeving van straten en wijken, in gevelstenen, glas-in-lood en allerlei andere onderdelen van gebouwen.
Deze lezing is een wandeling langs de hoogtepunten van dit erfgoed, waarbij ook wordt ingegaan op de bijzondere bewonersgeschiedenis van panden.
Spreker is drs. Audrey Wagtberg Hansen, kunsthistorica bij bureau Kroon & Wagtberg Hansen.
Dit bureau kreeg van de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag de opdracht om Haags-Indisch erfgoed uit de periode 1853-1945 te inventariseren.
Het project is inmiddels voltooid en heeft bij veel Hagenaars de belangstelling voor dit bijzondere erfgoed aangewakkerd. Niet in de laatste plaats door het boek dat over dit project is verschenen, van de hand van mw Wagtberg Hansen en Andréa A. Kroon.