Di 19 februari 2019

Lezing: "Het activisme van J.C. Overvoorde (1865-1930) in de Monumentenzorg en de Vrouwenstrijd"

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk; gratis toegangOp dinsdag 19 februari verzorgt de heer Paul P.J. Overvoorde een lezing over Mr.Dr. J.C. Overvoorde, één van de aanjagers van de monumentenzorg en het feminisme in Nederland. Deze lezxing verzorgt hij naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek "Als het maar tot iets leidt... Mr.Dr.J.C.Overvoorde (1865-1930) strijder voor erfgoed en feminist".

Nadere informatie volgt.