Nieuws: Rijswijk en regio

750 jaar kerken in Rijswijk

8 januari 2017


In 2017 wordt gevierd, dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Uit de oude archieven blijkt dat in 1267 voor het eerst schriftelijk sprake is van de ‘Parochie te Rijswijk’. Dit wordt beschouwd als het formele begin van de christelijke kerk in Rijswijk. Om dit breed en op gepaste feestelijke wijze te kunnen vieren zijn de volgende vier kerken in Rijswijk een samenwerking aangegaan: de Rooms-Katholieke Parochie H. Bonifatius, de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente (de Hofrustkapel) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (de Leeuwendaalkerk).   Leden van de vier kerken vormen het projectteam. Vier voorgangers van de kerken vormen het Comité van kerkelijke aanbeveling. Doel van deze herdenking is de onderlinge kerk­banden te verstevigen door dit samen te doen en met elkaar naar buiten te treden.

Op zondag 29 januari gaat het jaar van start met een gezamenlijke kerkelijke viering in de Bonifatiuskerk voor alle parochianen en kerkelijke gemeenteleden van de kerken in Rijswijk, waarbij er in beginsel geen viering in de andere kerken plaatsvindt.

In de maanden daarna vindt een keur van activiteiten plaats, waarover meer informatie is te vinden op de site www.750jrkerkinrijswijk.nl .

De HVR verzorgt ook een tweetal activiteiten: tijdens de Open Monumentendag wordt een historische wandeling langs de deelnemende kerken georganiseerd en in oktober komt er een lezing over de geschiedenis van de St. Bonifatiuskerk.