Nieuws: Rijswijk en regio

HVR-lezing "Huis ter Nieuburch - Archeologisch onderzoek van een vorstelijke residentie in Rijswijk”

19 april 2017


Deze lezing wordt verzorgd door Hans Koot, stadsarcheoloog van Rijswijk:

In opdracht van prins Frederik Hendrik werd in Rijswijk in 1630 begonnen met de bouw van een imposant paleis. De gevels waren bekleed met natuursteen en rijk gedecoreerd. Het paleis werd voltooid in 1635 maar de aanleg van de tuin zou pas in 1642 haar voltooiing bereiken. In de tuin stond een watertoren voor de fonteinen. Voor zover bekend de oudste watertoren in Nederland.

Na het overlijden van Frederik Hendrik en zijn Amalia van Solms had het paleis verschillende gebruikers, maar stond het soms ook lange tijd leeg. De grootste bekendheid kreeg het paleis toen er na lang onderhandelen in 1697 een vredesverdrag werd getekend, die een einde maakte aan een oorlog tussen Frankrijk enerzijds en een coalitie van o.a. de Republiek en Engeland anderzijds.

Het paleis werd aan het einde van de 18de eeuw gesloopt. Nu is er het Rijswijkse Bos. Het Huis te Rijswijk was een van de vele bezittingen van de Oranjes in Delfland.

Over het paleis is al veel geschreven door historici. Echter, door recent archeologisch onderzoek zijn nieuwe ontdekkingen gedaan, waardoor we nu meer weten over de bouw, de constructie en het gebruik van het paleis.

Hans Koot zal in deze lezing enkele resultaten van het onderzoek presenteren.

J.M. (Hans) Koot studeerde pre- en protohistorische archeologie aan de Universiteit van Amsterdam met als hoofdrichting middeleeuwse archeologie. Sinds 1993 gemeentelijk archeoloog van Rijswijk. In de afgelopen decennia was hij betrokken bij verschillende archeologische projecten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Hij is onder meer actief lid van onze vereniging. Naast archeologisch werk verricht hij archiefonderzoek waarbij de aandacht zich vooral richt op Delfland. Een van de onderwerpen is de jacht op otters.

Deze lezing wordt gehouden in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B en is gratis toegankelijk.