Nieuws: Rijswijk en regio

HVR-lezing "Ypenburg: van steentijd tot heden" >>>>

21 maart 2018


Op woensdag 21 maart organiseert de HVR de lzeing "Ypenburg: van steentijd tot heden", die wordt verzorgd door Henk Kronenberg.                     

De historie van de wijk Ypenburg gaat terug tot de steentijd. 5500 jaar geleden woonden op de zandduinen van de toenmalige kustlijn mensen uit de Hazendonkgroep. Aan de hand van vondsten is vastgesteld dat het Ypenburgduin gedurende 400 jaar bewoond is geweest. Naast gebruiksvoorwerpen, sporen van bewoning en voedselresten zijn de graven van 42 personen gevonden. Deze unieke vondst is het bewijs dat op de locatie Ypenburg al 5500 jaar geleden werd bewoond.

De historie van Ypenburg hebben wij verdeeld over 5 thema's: steentijd, buitenplaatsen, vliegveld, Tweede Wereldoorlog en Vinex. De bewoning van het gebied loopt als rode draad door die thema's. 

Henk Kronenberg neemt u mee langs deze 5 thema's en zal de historie van Ypenburg op hoofdlijnen duiden. Na de eerste bewoners is het lang stil op Ypenburg. Het gebied veranderde in moerasbossen en hoogveen. Ongeschikt voor bewoners. Alleen langs de kust op de hoge gelegen duinen woonden mensen. De Romeinen begaven zich niet in deze onherbergzame woestenij. Het duurde tot in de Middeleeuwen voor het gebied werd ontgonnen. De wildernis veranderde de loop de eeuwen in een veengebied, waar aan de randen langs de waterlopen gewoond kon worden. Door het gebied droog te malen konden door ontvening onder water staande gronden gebruikt worden voor veeteelt. 

De opkomende verstedelijking van het landschap door aanleg van wegen en woonwijken veranderde in de 20e eeuw het gebied in sneller tempo. De wenselijke woningbouw als uitbreiding van Rijswijk en Den Haag werd nog voor de Tweede Wereldoorlog verhinderd door de aanleg van een vliegveld.  Pas na de val van de Berlijnse Muur en het einde van de koude oorlog is in nog geen 25 jaar een nieuwe woonwijk met 25.000 inwoners op de plek gekomen, waar 5500 jaar geleden de eerste kustbewoners leefden. 

Henk Kronenberg is voorzitter van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (HVBY) en kent Ypenburg vanaf 1974 toen hij lid werd van de luchtscoutinggroep Van Weerden Poelman. HVBY heeft zich ten doel gesteld huidige bewoners van de Ypenburg te vertellen over de historie van hun wijk.

Deze lezing wordt om 20.00 uur verzorgd in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk en de toegang is gratis.