Nieuws: Rijswijk en regio

Tijdschrift voor Historische Geografie >>>>

22 maart 2018


Het Tijdschrift voor Historische Geografie (THG) is hét vaktijdschrift over de geschiedenis van het cultuurlandschap van de Lage Landen, inclusief de steden. Het verschijnt vier keer per jaar en is rijk geïllustreerd. Naast artikelen en rubrieken bevat het tijdschrift berichten, recensies en een overzicht van recent verschenen literatuur. Ze laten actuele ontwikkelingen zien binnen de historische geografie en op het snijvlak met aanpalende vakgebieden zoals de stedenbouw- en architectuurgeschiedenis, de archeologie en de planologie. Regelmatig verschijnt ook een themanummer, bijvoorbeeld over bosgeschiedenis, veenweidelandschappen, landschapstoerisme of – ons meest recente nummer –  kastelen in het landschap.

THG is twee jaar geleden gestart bij Uitgeverij Verloren en bouwt voort op de traditie van het oudere Historisch-Geografisch Tijdschrift. Op de website thg.verloren.nl kunt u alle oude artikelen uit de periode 1983-2007 terugvinden en downloaden. In de toekomst zullen ook de recente jaargangen worden toegevoegd. Om een indruk te krijgen hoe het tijdschrift er tegenwoordig uit ziet, kunt u op de site ook het eerste nummer van THG uit 2016 vinden.

Er is een aantrekkelijk introductieabonnement beschikbaar voor € 20, voor een complete jaargang van vier nummers. Voor studenten bedraagt dit tarief slechts 15 euro. Een goede manier om kennis te maken met het tijdschrift en de diverse onderwerpen die daarin aan bod komen.