Nieuws: Rijswijk en regio

Zestiende eeuws Nederland

17 januari 2017


Nederland is al sinds de middeleeuwen het meest verstedelijkte gebied van Europa. Maar hoe zag ons land er precies uit? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat met behulp van een digitale kaart voor het eerst een zeer gedetailleerde momentopname van ons land in de zestiende eeuw zien. Nieuwe technieken maken het mogelijk om oude kaarten van steden te combineren met het historisch wegenpatroon. Op die manier ontstond een nieuwe digital overzichtskaart van Nederland in de aanloop naar de Gouden Eeuw. Nu kan iedereen virtueel door laatmiddeleeuwse straten navigeren en aanwijzen, waar de galg en de plaatselijke herberg stonden. De kaart is voor iedereen te raadplegen op www.landschapinnl.nl/verstedelijkingskaart .