Deel 11 In kannen en kruiken veertig jaar archeologisch onderzoek in RijswijkRijswijkse Historische Reeks

In dit deel wordt het uitgebreide archeologische onderzoek beschreven, dat na de Tweede Wereldoorlog in Rijswijk heeft plaatsgevonden. Na een inleiding over archeologie in het algemeen, en het archeologisch onderzoek in Rijswijk in het bijzonder, wordt aandacht besteed aan diverse opgravingen aan de hand van vier tijdsvakken: de oudste geschiedenis, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het boek is met veel foto's, vaak in kleur, geïllustreerd.
In kannen en kruiken is geschreven door Hans Koot, de stadsarcheoloog die bij alle recente opgravingen betrokken is geweest.

Auteur: J.M. Koot
Jaar van uitgave: 1994
Aantal pagina's: 72