Di 20 november 2018

Algemene Ledenvergadering HVR

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, RijswijkAlgemene Ledenveragdering op dinsdag 20 november 2018 in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B Aanvang: 20.00 u. 

Agenda ALV:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen van de 68e Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2018 (zie hieronder)
  4. Begroting 2019
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Leden met een mailadres ontvangen de notulen van de vorige ALV (agendapunt 3) en de Begroting 2019 (agendapunt 4) per mail.

Leden zonder mailadres, die vooraf over de stukken willen beschikken kunnen deze na telefonisch overleg ophalen bij de secretaris, de heer Wim Dammers (zie briefhoofd).

De stukken zijn uiteraard ook ter beschikking in de zaal.

PAUZE

Na de pauze vertoont amateurcineast en HVR-lid Henk van Drimmelen de door hem vervaardigde film “Landgoed Te Werve: Rijswijks paradijs”, waarbij de vier seizoenen op het landgoed aan de orde komen.

Deze film wordt tijdens deze avond aan de aanwezige leden cadeau gedaan.

Na de ALV is hij te koop voor € 5,=.

Boekje Verteld Verleden 2018 en Jaarboek 2018

Aansluitend worden het boekje Verteld Verleden 2018 en het Jaarboek 2018 uitgereikt aan de auteurs en aan de leden!

De aanwezige leden worden vriendelijk verzocht om een aantal Jaarboeken uit hun buurt mee te nemen ter bezorging voor de leden, die niet in staat zijn om deze avond bij te wonen.

Bent u bereid om een aantal boeken extra mee te nemen?

Wilt u dan zo vriendelijk zijn om –nadat u uw eigen exemplaar in ontvangst heeft genomen-- even te wachten tot de andere aanwezigen hun boek hebben afgehaald?

Daarna worden de “bezorgboeken” uitgedeeld.