Di 4 september 2018

HVR-lezing over Europa in het kader van de Open Monumentendag

Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk; gratis toegangLezing: 'Nederland in Europa, dynastieke netwerken van Karel de Grote tot op heden en hoe nu verder?’

door Ron Houterman, in het kader van de Open Monumentendag 2018:

Europa, eenheid in verscheidenheid. Niets nieuws onder de zon in het avondland.

Een streven dat we al sinds de Romeinen en Karel de Grote in Europa kennen. Met vallen en opstaan is daar in de geschiedenis in wisselende combinaties gestalte aan gegeven in de vorm van dynastieke netwerken, die zowel tot integratie als desintegratie hebben geleid.

Deze lezing probeert de dynastieke netwerken binnen Europa door de tijd heen bloot te leggen, waardoor meer inzicht kan worden verkregen hoe dat er in vroeger tijden aan toe ging, en welke actieve rol Holland/de Nederlanden daarin trachtte te spelen.  Niet alleen toen, maar ook nu en in de toekomst.

Aan de hand van dynastieke netwerken door de eeuwen heen, probeert de spreker een beeld te schetsen van de dwarsverbanden, die in het verleden een rol hebben gespeeld binnen Europa en die ook nu nog zijn weerklank vinden binnen Europa en de EU in het bijzonder. Veel ontwikkelingen in Europa openbaren zich thans onder druk van de omstandigheden als onverwerkt of onvoltooid verleden, verlangend naar oplossingen in Europees en wereldwijd verband. Of het nu gaat over het klimaat, het migratie/vluchtelingenvraagstuk, de financieel-monetaire aanpak en de globalisering in het algemeen, steeds wordt gekeken naar en voortgebouwd op parallellen uit het verleden.

Ron Houterman was werkzaam op het terrein van planologie en regionaal beleid, zowel binnen Zuid-Holland als daarbuiten (Haven Rotterdam, Rijn-Schelde Delta, Randstad, Groene Hart, advisering EU-projecten en na 1989 regionale projecten in Midden- en Oost Europa, met name in Polen, Hongarije, Tsjechie en St. Petersburg).