Nieuws: Rijswijk en regio

Fontein Rembrandtkade hoek Lindelaan wordt gerestaureerd >>>

10 maart 2019


In 1959 schonken de bewoners van de Rijswijkse Woningbouwvereniging Arbeidersbelang uit dankbaarheid een fontein, die werd geplaatst op de hoek van de Rembrandtkade en de Lindelaan: drie dolfijnen spuiten water in een vijver, welke is voorzien van waterplanten. Arbeidersbelang fuseerde in 2001 met de RK Woningbouwvereniging St. Bonifacius tot de woningcorporatie Rijswijk Wonen. De afgelopen jaren trad er verval op bij de fontein, het tegelwerk ging kapot en op gegeven moment stroomde er geen water meer in de vijver. Een restauratie was een kostbare zaak, mede gezien het feit dat woningcorporaties tegenwoordig nauwelijks mogen investeren anders dan in sociale woningbouw. Rijswijk wonen vatte het plan op om de fontein om te bouwen naar een plantenbak en de muur te slopen.

Hiertegen kwamen de Bewonersvereniging Rijswijk en enige omwonenden in het geweer. Er werden overleg gevoerd met Rijswijk Wonen om de mogelijkheden tot herstel te onderzoeken en er werden vrijwilligers gezocht, die bereid waren om voor onderhoud te zorgen.

De herstelwerkzaamheden zijn begonnen en worden uitgevoerd door het aannemersbedrijf Van Omme en de Groot. Vervolgens voert elektricien Van Beek de elektrotechnische werkzaamheden uit. Daarna voert hoveniersbedrijf Jordy van der Samn de groenwerkzaamheden uit.

Binnenkort zal de fontein er na 50 jaar weer stralend bijstaan ! 

Foto: Rijswijks Dagblad