Nieuws: Rijswijk en regio

Huis Aerdt: Open Monument van de Maand oktober

1 oktober 2015


Voor wie de openstelling tijdens Open Monumentendag 2015 heeft gemist: Huis Aerdt in Herwen (Gelderland) is uitgeroepen tot het Open Monument van de Maand oktober 2015. Zondag 25 oktober 2015 is het landhuis daarom nog één keer gratis geopend voor publiek van 12.00 tot 17.00 uur. 

Dwangmolen
Van oudsher hoorden bij Huis Aerdt uitgestrekte landerijen en een boerderij, alsmede een dwangmolen. De boeren in dit gebied waren verplicht hun graan hier te laten malen, dit leverde geld op voor de bezitter van het huis. Grondlegger is Walraaf van den Steenhuys tot Oploo, hij koopt in 1646 het vervallen ‘Borgh te Cluse’ en bouwt in 1652 het huidige huis op de oude fundatie. 

Twee bruiden
Alexander Walraedt Diederik van Hugenpoth (1695-1780) erft in 1722 Huis Aerdt van zijn oom, Joost van den Steenhuys. Als Alexander in 1725 gaat trouwen, haalt hij zijn bruid op uit Leeuwarden. Onderweg overnacht hij bij familie Van Doetinchem van Rande in Zwolle. ‘s Avonds komt de achtjarige Johanna bij hem op schoot zitten. Alexander belooft haar dat als hij weduwnaar wordt, hij haar ophaalt als zijn tweede vrouw. Twaalf jaar later houdt hij zijn woord. 

Redder van het Westen
Bekendste bewoner is ongetwijfeld nazaat Godefridus van Hugenpoth, die het Bylands kanaal mogelijk maakt. Na eeuwen van overstromingen wordt de aanleg van het kanaal voltooid tussen 1773 en 1776. Hiermee wordt voorkomen dat de Waal doorbreekt naar de Rijn, de waterhuishouding in het westen van het land wordt gestabiliseerd.

Programma

Zondag 25 oktober 2015, van 12.00 tot 17.00 uur, is Huis Aerdt nog één keer gratis opengesteld voor publiek. Huis Aerdt is onlangs geschikt gemaakt voor nieuwe huurders. Eigenaar Geldersch Landschap & Kasteelen wil het huis graag laten zien aan geïnteresseerden. Enkele vertrekken zijn ingericht en er zijn onder andere presentaties over de geschiedenis van het huis, de omgeving en de voormalige bewoners, te zien op de portretten. Ook zal de lokale heemkundekring een bijdrage leveren. Adres: Molenhoek 2, 6914KM Herwen.

Geldersch Landschap & Kasteelen 
Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuurterreinen, kastelen en landgoederen. Ze willen de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Bijna 300 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van Geldersch Landschap & Kasteelen, waaronder Huis Aerdt in Herwen. 
 
Het Open Monument van de Maand is een initiatief van Stichting Open Monumentendag. De stichting wil de publieke belangstelling voor monumenten vergroten en meer draagvlak creëren voor het behoud van monumenten.