Nieuws: Rijswijk en regio

Tweehonderd jaar oude kastanjeboom R.I.P >>>

7 februari 2018


De monumentale kastanjeboom op het voorplein van Museum Rijswijk is opgegeven in verband met een dodelijke aantasting door de honingzwam. Op maandag 5 februari is het grootste deel van de boom gekapt.

Het Museum heeft een tentoonstelling georganiseerd, waarop de boom in de loop der jaren is afgebeeld. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de boom vermoedelijk omstreeks 1820 is geplant. Al snel werd de steeds groter wordende boom een beeldbepalend element in de Herenstraat. De boom leek onaantastbaar; hij heeft stormen doorstaan en zelfs een oorlog. Dat hij uiteindelijk wordt geveld door een kwalijke zwam heeft niemand kunnen voorzien.

De tentoonstelling toont de boom in zijn volle glorie en laat zien hoe de boom in de afgelopen tweehonderd jaar door kunstenaars en fotografen is vastgelegd. Ook wordt er verslag gedaan van de onderzoeken die sinds 2015 zijn verricht om de conditie van de boom helder te krijgen. Tevens liggen de rapporten die zijn opgesteld in het kader van de wet Natuurbescherming ter inzage.

De boom verdwijnt overigens niet helemaal. Besloten is de boom te laten kandelaberen. De stam blijft staan, met het onderste deel van de takken.

Ontwerpwedstrijd R.I.P.
Om het levenseinde van de boom luister bij te zetten roept Museum Rijswijk iedereen op om een rouwadvertentie te ontwerpen. 
Schrijf, teken, dicht en eer de boom!
De mooiste wordt aan het einde van de tentoonstelling beloond met een plaatsing in de krant.

De inzendingen kunnen naar uil@museumrijswijk.nl gestuurd worden of naar het museum gebracht worden waar het een mooie plek zal krijgen.

De tentoonstelling is te zien t/m 11 maart 2018.