Frederik van Eeden en zijn sociale werkMargaretha Meyboom, bekend van haar coöperatieve huishoudvereniging 'Westerbro' te Rijswijk in het eerste kwart van de twintigste eeuw, heeft in haar leven literatuur van diverse Scandinavische auteurs vertaald, het boek Van en over liefde en veel artikelen voor talloze tijdschriften geschreven. In het Meyboom Archief van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam bevindt zich een nooit gepubliceerd artikel over Frederik van Eeden en zijn sociale werk. Meyboom werd al vroeg door deze dichter en arts geïnspireerd en heeft met hem intensief briefcontact gehad. In het artikel Frederik van Eeden en zijn sociale werk bespreekt zij de sterke en zwakken kanten van Van Eeden en zijn 'proef' te Walden, maar ten diepste beschrijft ze wat zijzelf met 'Westerbro' voor ogen heeft. Het ongepubliceerde artikel staat nu on line. 

 

Lees het artikel.