Open Monumentendag 2018Open Monumentendag 2018 en de Vrede van Rijswijk

Zaterdag 8 september is het Monumentendag. Behalve aandacht voor monumenten komt ook de Vrede van Rijswijk nadrukkelijk aan de orde. En een hoofdrol is weggelegd voor de jeugd.

De Rijswijkse Vredesmedaille

Toen ruim driehonderd jaar geleden de Vrede van Rijswijk werd gesloten, maakte men prachtige medailles om de vrede te gedenken. Met de Rijswijkse Vredesmedaille pakken we die gewoonte weer op. Ieder jaar wordt een basisschool gevraagd om medailles te maken.

Basisschool Het Kristal heeft de primeur. Daar zijn ruim tweehonderd medailles gemaakt. Op zaterdag 8 september zijn al die medailles te zien in Museum Rijswijk. Een vakkundige jury onder leiding van burgemeester Michel Bezuijen kiest de drie mooiste uit. Deze zullen een jaar lang te zien zijn in het Rijswijkse stadhuis.

De prijsuitreiking is om 14.45 in of op het voorplein van Museum Rijswijk.

Monumentenpaspoort

Vorig jaar heeft de werkgroep Monumentendag speciaal voor de jeugd de app ‘Rondje Rijswijk’ gelanceerd met een monumentenwandeling. Deze app is gratis te downloaden op je telefoon of tablet. Daaraan wordt dit jaar een monumentenpaspoort toegevoegd. Bij alle monumenten van de wandeling in de app die open zijn, is een paspoort af te halen. Loop dan alle monumenten langs en verzamel zo veel mogelijk stempels. Als het paspoort vol is, kun je bij Museum Rijswijk een bouwplaat van Huis ter Nieuwburch ophalen. De monumenten zijn open vanaf 11.00 uur tot 15.00 of 16.00 uur.

Verhalenverteller

Laurens de Verhalenverteller neemt de jeugd mee terug in de tijd toen hier de Vrede van Rijswijk werd gesloten. Wat gebeurde er allemaal op het paleis in Rijswijk waar veel deftige mannen uit verschillende landen bijeen waren om te praten over een vredesverdrag. Laurens de Verhalerverteller neemt je mee achter de schermen en doet verslag wat daar allemaal gaande was.

Laurens vertelt zijn verhaal om 12.00 uur op het grote podium op de Strandwalmarkt op de Van Vredenburchweg. Daarna is Laurens nog driemaal te beluisteren op het voorplein van Museum Rijswijk, om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Iedereen mag aanschuiven.

IJscoman

Speciaal voor de jeugd die deze dag zo druk in de weer is met monumenten en de Vrede van Rijswijk, staat op het voorplein van Museum Rijswijk een ijscoman paraat. Er worden bonnen uitgedeeld en bij inlevering van een bon krijg je een ijsje. De ijscoman staat er van 13.00-15.00 uur.

Waarom de vrede van Rijswijk zo belangrijk was: Luc Panhuysen legt het uit

Waarom was de Vrede van Rijswijk eigenlijk zo belangrijk? Historicus en journalist Luc Panhuysen weet daar alles van. Hij is onder meer bekend als schrijver van ’De ware vrijheid: De levens van Johan en Cornelis de Witt‘ en ‘Rampjaar 1672: hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte’. Panhuysen vertelt met een power point over de geschiedenis van de Vrede van Rijswijk. Locatie:

Oude Kerk aan de Herenstraat om 12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur. De lezing duurt ongeveer 20 minuten.

VOOR HET VOLLEDIGE ALGEMENE PROGRAMMA > ZIE VERDEROP !

-0-

Nieuwtje: er is ook een facebookpagina van Open Monumentendag Rijswijk: https://www.facebook.com/open.monumentendag.rijswijk.2018

-0-

Open Monumentendag 2018 in weekend 8/9 september

Het thema voor Open Monumentendag 2018 is ‘In Europa’. Dit sluit aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. 

PROGRAMMA Open Monumentendag 2018 Rijswijk

                            Programma zaterdag 8 september:

 11.00 – 12.00 uur                Opening van Open Monumentendag 2018 door de wethouder voor Cultureel Erfgoed, Marloes Borsboom, in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Tevens reikt de wethouder de gemeentelijke Monumentenprijs 2018 uit. De muziek voor, tijdens en na afloop van de opening wordt verzorgd door leerlingen van Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk.

09-00 – 17.00 uur               Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 2, is de gehele dag geopend. Dit monument is grotendeels in gebruik als welzijnsvoorziening; een gedeelte is woonhuis. Bij het monument behoren ook de theekoepel en het fraaie park met oorlogsmonument.

10.00 – 16.00 uur                Openstelling Schaapweimolen, Molenwetering 2. De molenaar, de heer Wim Hazeu, heet u graag welkom om over zijn monumentale molen te vertellen. De molen is in 1988/89 in zijn geheel verplaatst naar de huidige locatie in verband met de aanleg van Rijksweg A4.  Een uniek monument op een unieke locatie in de Hoekpolder!

11.00 – 16.00 uur                Openstelling Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, Jaagpad 6. Dit pompgemaal, gebouwd in 1874 als stoomgemaal naar een ontwerp van de architect P.A. Korevaar is in 1924 verbouwd tot dieselgemaal. Sinds 1989 draait het gemaal op electriciteit, maar het bevat nog steeds de dieselpomp, die nog altijd kan draaien.

12.00 uur                             Direct na de opening van de Strandwalmarkt door burgemeester Michel Bezuijen op het Jeugdpodium ter hoogte van de Jozef Israëlslaan zal verhalenverteller Laurens de Groot speciaal voor jongeren over de Vrede van Rijswijk vertellen. Hij maakt er een spannend verhaal van, maar laat ook zien dat dit soort vredesbesprekingen nog steeds actueel zijn!"

12.00 – 13.30 uur                Openstelling van het achterhuis van de woning van de familie Van der Stap, Van Vredenburchweg 10 (Let op: ingang via Julialaantje aan de achterzijde). Deze particuliere woning, een rijksmonument, behoort tot de oudste woningen in Rijswijk. Een unieke mogelijkheid dit jaar om dit monument te bezichtigen! Dit deel van het pand was een keuken (blijkt uit de pomp, bakoven en stenen wasketel) van “voorhuizen” op de Van Vredenburchweg. Deze zijn  ruim 100 jaar geleden afgebroken na enige honderden jaren bestaan te hebben. De familie Van der Stap heeft etsen van Lafargue uit 1751, waar de voorhuizen op staan en die dus toen al bestonden. Bij de afbraak heeft de grootvader van de heer Van der Stap (Adriaan van der Stap) er wél voor gezorgd, dat een 18e eeuwse deur behouden bleef: dit is thans de ingang van Van Vredenburchweg 12. Na zijn carrière als concertzanger in Italië en Duitsland heeft Adriaan v.d. Stap de keuken op zijn manier herschapen in een woonhuis; een schoorsteen werd "herbouwd" tot de opvallende klokkentoren, geïnspireerd naar voorbeelden van Italiaans loggia's.                                            LET OP: de entree is via de achteringang van de woning aan het Julialaantje, via de boogdeur. Gezien de beperkte ruimte zullen er tegelijkertijd een beperkt aantal mensen kunnen worden toegelaten.

12.00 – 17.00 uur                Oude Kerk, Herenstraat 62B: open ter bezichtiging van de monumentale kerk en de tentoonstelling over het OMD-thema “In Europa”. De kerk is een vervanger van een Romaanse kerk uit de 11e eeuw. De vierkante bakstenen toren dateert uit omstreeks 1400. In de 15e eeuw werd het schip naar het westen uitgebreid, waardoor de toren werd ingesloten. Koor uit de 15e eeuw, sacramentshuisje aan de noordgevel uit 1514 en sacristie aan de zuidgevel uit 1524. De ingangspartij dateert uit de 18e eeuw.

12.00 – 15.00 uur                Openstelling Hofrustkapel, Herenstraat 44B.  De Hofrustkapel is gebouwd als gereformeerde kerk in 1894 door architect R. Kuipers. In de jaren 1912-1913 is de kerk uitgebreid door architect Tjeerd Kuipers. In 1975 is er een door J. van Gelder in 1891 gebouwd orgel in geplaatst, afkomstig van de gereformeerde Westerkerk in Den Haag. Sinds 1984 in gebruik door en in eigendom van de Volle Evangelie Gemeente.

12.00 – 17.00 uur                Openstelling St. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 69. Er worden rondleidingen gegeven en op de koorzolder wordt tekst en uitleg gegeven over het grote orgel. De Bonifatiuskerk is een neogotische kruiskerk, met een lengte van 58,5 meter en een breedte van 22,5 meter van de hand van Nicolaas Molenaar (leerling van Cuypers). In de kerk is ambachtelijk vervaardigde ornamentiek te bezichtigen, zoals beeldhouwwerk, houtwerk, schilderingen, glas-in-lood, tegeltableaus, zilver-, goud- en kopersmeedwerk. Boven het kerkportaal staat een beeld van de H. Bonifatius, dat in 1854 werd geschonken aan de parochie. In de kerk is een reeks van 14 kruiswegstaties (tegeltableaus) van de hand van Theo Molkenboer.

12.00 – 17.00 uur                Openstelling van boerderij Vlietzigt (thans “Herberg”). Dit monument stamt uit 1890. De stal naast het woonhuis heeft een gevel in de Hollandse Neorenaissancestijl, wat voor deze periode zeer uniek is. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt. Aldaar is het natuurlijk ook mogelijk om een momentje uit te rusten en de honger te stillen of de dorst te laven!

13.00, 14.00 en 15.00 uur Laurens de Groot houdt op elk heel uur zijn verhaal over de Vrede van Rijswijk op het voorplein van het  Museum Rijswijk aan de Herenstraat. Om de feestvreugde te vergroten staat er tussen 13.00 uur en 15.00 uur een ijscoman waar de deelnemende kinderen gratis een ijsje kunnen krijgen!

14.45 uur                              Burgemeester Michel Bezuijen maakt op het voorplein van het Museum bekend welke drie mooiste “Rijswijkse Vredesmedailles”, gemaakt door kinderen van basisschool Het Kristal, zijn uitgekozen door een vakjury. Deze zullen een jaar lang in het gemeentehuis te bewonderen zijn!

                                                Programma zondag 9 september:

 11.00 – 15.30 uur                Openstelling Museum BB Bunkers, Van Vredenburchweg 176A. De toegang is gratis en er is vrije doorloop op het gehele terrein, óók het museum! De sfeer van de Koude Oorlog kan worden geproefd door de aanwezigheid van ‘Oost-Duitse’ soldaten en voertuigen. De commandopost van de BB  is alleen na aanmelding bij de “koffiecorner” toegankelijk. Hier kunnen op ieder heel uur mensen rondgeleid worden, met een maximum van 15 personen per rondleiding. De tijden voor de rondleiding zijn vanaf 11.00 uur op ieder heel uur. De laatste rondleiding is om 15.00 uur.

12.00 – 17.00 uur                Gratis openstelling van Landgoed Te Werve, Van Vredenburchweg 105. Het prachtige landhuis, de duiventoren, het voormalige botenhuis, de recent gerestaureerde toegangsbrug en de poortwachterswoning zijn zeker een bezichtiging waard! Behalve het koetshuis zijn deze objecten alleen van de buitenzijde te bewonderen. In het koetshuis is een kleine tentoonstelling ingericht, onder andere van onderdelen van een oude auto van de toenmalige eigenaar Labouchère. Dat was een Delahaye, type 1, uit het eind van de 19e eeuw. De motor, met een cilinderinhoud van 2,5 liter, was horizontaal achterin geplaatst en had een vermogen van 8 pk. De topsnelheid was wel 40 km per uur! Delen van de auto zijn enkele jaren geleden gevonden in het Meer van Te Werve.

12.00 – 17.00 uur                Ook vandaag is boerderij Vlietzigt te bezichtigen. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt.

12.00 – 16.00 uur                “Monumentale” Oldtimershow rond de Oude Kerk in de Herenstraat, georganiseerd door Winkeliersvereniging Oud Rijswijk